Xuất bản thông tin

Mô hình nuôi gà lai chọi thương phẩm an toàn sinh học của xã Hưng Đạo

Mô hình nuôi gà lai chọi thương phẩm an toàn sinh học của xã Hưng Đạo

Việc tập huấn đưa khoa học kỹ thuật áp dụng vào sản xuất là rất cần thiết góp phần nâng cao sự hiểu biết, tăng năng suất lao động, phát triển kinh tế, nhà nhà ấm no hạnh phúc.

 

           - Căn cứ nghị định số 02/NĐ-CP ngày 08/01/2013 của Chính phủ về Khuyến nông.

          - Căn cứ  Hướng dấn số: 695/HD-KHĐT-TC-NN&PTNT-BXDNTM ngày 13/4/202 của UBND tỉnh Quảng Ninh V/v hướng dẫn một số nội dung và mức kinh phí phát triển sản xuất, phát triển ngành nghề, đổi mới các hình thức tổ chức sản xuất ở nông thôn thuộc chương trình xây dựng nông thôn mới tỉnh Quảng Ninh giai đoạn 2013 – 2015. Ngày 23 tháng 10 năm 2013, xã Hưng Đạo đã triển khai thực hiện mô hình nuôi gà lai chọi thương phẩm an toàn sinh học với quy mô 5.000 con gà lai chọi thương phẩm taị 06 hộ(có danh sách kèm theo). Cơ quan quản lý mô hình: Phòng NN&PTNT huyện Đông Triều, đơn vị thực hiện mô hình: UBND xã Hưng Đạo.

 

Xã Hưng Đạo triển khai mô hình nuôi gà lai chọi thương phẩm an toàn sinh học

Lớp tập huấn hướng dẫn tiêm phòng văccin cho gà lai chọi thương phẩm

              Bà con nông dân vô cùng phấn khởi được nhận gà về nuôi, được Phòng NN&PTNN đã tổ chức tập huấn về kỹ thuật nuôi gà lai chọi thương phẩm, được tiếp thu những kiến thức khoa học mới và đem những kiến thức khoa học vận dụng vào thực tế chăn nuôi chính đàn gà của gia đình mình, nâng cao năng suất lao động, đem lại hiệu quả kinh tế trong sản xuất. So với trước đây khi chưa được tiếp cận với khoa học, bà con chăn nuôi chủ yếu dựa vào kinh nghiệm là chính, không có kỹ thuật nên hiệu quả kinh tế không cao dẫn đến năng suất lao động thấp, đời sống gặp nhiều khó khăn. Chính vì vậy, việc tập huấn đưa khoa học kỹ thuật áp dụng vào sản xuất là rất cần thiết góp phần nâng cao sự hiểu biết, tăng năng suất lao động, phát triển kinh tế, nhà nhà ấm no hạnh phúc.

                                               TTHTCĐ xã Hưng Đạo

                                                CTV: Nguyễn Thị Nhung