Xuất bản thông tin

MẶT TRẬN TỔ QUỐC VÀ CÁC TỔ CHỨC CHÍNH TRỊ XÃ HỘI PHƯỜNG HƯNG ĐẠO TỔ CHỨC HỘI NGHỊ TỔNG KẾT NĂM 2017 VÀ TRIỂN KHAI PHƯƠNG HƯỚNG NHIỆM VỤ NĂM 2018

MẶT TRẬN TỔ QUỐC VÀ CÁC TỔ CHỨC CHÍNH TRỊ XÃ HỘI PHƯỜNG HƯNG ĐẠO TỔ CHỨC HỘI NGHỊ TỔNG KẾT NĂM 2017 VÀ TRIỂN KHAI PHƯƠNG HƯỚNG NHIỆM VỤ NĂM 2018

Sáng nay ngày 30/12/2017 được sự nhất trí của Đảng bộ phường Hưng Đạo, và được sự quan tâm chỉ đạo của khối MTTQ thị xã Đông Triều. MTTQ & các tổ chức CTXH phường Hưng Đạo đã long trọng tổ chức hội nghị tổng kết năm 2017 và triển khai phương hướng nhiệm vụ năm 2018.


               Về dự và chỉ đạo Hội nghị có Đ/c Vương Văn Thuần - Thị ủy Viên - Bí thư Đảng bộ phường Hưng đạo - Chủ tịch UBND phường, các Đ/c trưởng các ban ngành đoàn thể phường Hưng Đạo, các Đ/c trưởng các khu phố và các tổ chức CTXH về dự đông đủ…

          Năm 2017 trên địa bàn phường Hưng Đạo: Tình hình tư tưởng cán bộ và nhân dân đều ổn định, nội bộ đoàn kết, không sẩy ra khiếu kiện tập thể, khiếu kiện đông người, không có đơn thư khiếu nại, tố cáo. Đảng bộ và nhân dân phường Hưng Đạo đã thực hiện thành công Trưởng khu phố nhiệm kỳ 2017-2020. Kết quả bầu cử thực hiện tốt theo quy định đúng với sự chỉ đạo của cấp trên.

 

Đ/c Nguyễn Văn Đang - Chủ tịch mặt trận tổ quốc phường Hưng Đạo báo cáo công tác năm 2017 và triển khai phương hướng nhiệm vụ năm 2018

Một số hình ảnh tại hội nghị

 

 

 

         

 

 

        Đ/c Vương Văn Thuần - Thị ủy Viên - Bí thư Đảng bộ phường Hưng Đạo - Chủ tịch UBND phường

phát biểu và chỉ đạo tại hội nghị

        Bộ phận TMGVC khối MTTT và các đoàn thể CTXH đã phối hợp tốt với UBND phường tuyên truyền vận động nhân dân tích cực tham gia các phong trào thi đua yêu nước, các cuộc vận động như hiến đất, tài sản, mở đường đã được nhân dân đồng tình ủng hộ, phối hợp và thực hiện đạt và vượt mức chỉ tiêu về kinh tế - xã hội năm 2017 đề ra nghị quyết của Đảng ủy, HĐND phường, thực hiện tốt quy chế dân chủ, làm tốt công tác hòa giải ở cơ sở, công tác bảo vệ môi trường, công tác phòng chống tham nhũng, thực hành tiết kiệm, chống lãng phí đẩy mạnh ANCT, TTXH được giữ vững, công tác đảm bảo ATGT, phòng chống cháy nổ, phòng chống thiên tai.

          Ngoài ra khối MTTQ & các TCCTXH đã làm tốt công tác lãnh đạo, thực hiện các cuộc vận động, các phong trào thi đi đua yêu nước, nhất là cuộc vận động "Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh", phong trào xây dựng các loại quỹ, công tác nhân đạo, từ thiện, chính sách xã hội, phong trào toàn dân bảo vệ an ninh tổ quốc, giữ vững ANTT, các hoạt động giám sát, phản biện xã hội.

          Trong 2017 mặt trận tổ quốc và các tổ chức CTXH đã hoạt động hiệu quả góp phần cho sự ổn định ANTT, CTXH, góp phần cho kinh tế của địa phương phát triển không ngừng song bên cạnh đó Hội ngị cũng chỉ ra những mặt hạn chế cần phải khắc phục để tiếp tục đề ra phương hướng nhiệm vụ cho năm 2018 đó là: Tiếp tục đẩy mạnh công tác tuyên truyền, vận động quán triệt chỉ thị, nghị quyết của Đảng, chính sách PL nhà nước, tuyên truyền tốt các chủ chương chính sách của Đảng nhà nước, phát luật nhất là tổ chức tết Mậu Tuất tiết kiệm, an toàn…Phối hợp tốt với các ban ngành đoàn thể trong UBND phường thực hiện các phong trào thi đua yêu nước cũng như các phong trào sản xuất, kinh doanh phát triển kinh tế góp phần ổn định CTXH, ANTT trên địa bàn..

          Thay mặt cho Đảng bộ chính quyền UBND phường Hưng Đạo Đ/c Vương Văn Thuần - Thị ủy viên - Bí thư Đảng bộ phường Hưng Đạo - Chủ tịch UBND phường phát biểu ý kiến, và chỉ đạo, Đ/c biểu dương những thành quả công tác hoạt động của MTTQ và các TCCTXH trong năm 2017, song Đ/c cũng chỉ ra những mặt hạn chế, Đ/c yêu cầu cần phải khắc phục trong năm 2018, và chuẩn bị tốt cho công tác đón tết Mậu Tuất cho nhân dân, quan tâm tới các gia đình chính sách có công với cách mạng, các gia đình hộ nghèo, tổ chức các trò chơi dân gian khơi dậy văn hóa truyền thống trong nhân dân, công tác ANTT, VSATTP cần chú trọng, không để sẩy ra tình trạng mất an toàn trong dịp tết Mậu Tuất năm 2018.

          Hội nghị đã diễn ra và kết thúc trong 1/2 ngày hứa hẹn trong năm 2018 sẽ là một năm để MTTQ và các TCCTXH thực hiện thành công các công tác tác nhiệm vụ của năm cũng như  của Đảng nhà nước và nhân dân giao cho.

TTHTCĐ phường Hưng Đạo