Xuất bản thông tin

Lớp đào tạo nghề nuôi cá nước ngọt thương phẩm năm 2014 tại xã Hưng Đạo

Lớp đào tạo nghề nuôi cá nước ngọt thương phẩm năm 2014 tại xã Hưng Đạo

Căn cứ quyết định số 1956/QĐ – TTg ngày 27/11/2009 của Thủ tướng chính phủ phê duyệt đề án " Đào tạo nghề cho lao động nông thôn đến năm 2020" Phòng Nông nghiệp huyện Đông Triều đã phối hợp với Trung tâm KHKT & SX giống thủy sản Quảng Ninh tiến hành triển khai mô hình nuôi cá nước ngọt thương phẩm, trong đó áp dụng các tiến bộ khoa học kỹ thuật vào quy trình nuôi, từ đó không chỉ làm thay đổi cách nuôi đơn thuần của người nông dân, mà còn góp phần nâng sản lượng cá trên cùng một diện tích.


    - Căn cứ quyết định số 309/ QĐ – UB ngày 13/02/ 2011 của Uỷ ban nhân dân tỉnh Quảng Ninh về việc thành lập Trung tâm Khoa học Kỹ thuật và sản xuất giống thủy sản Quảng Ninh;

     - Căn cứ hợp đồng đào tạo số: 04 /HĐĐT ngày 18 tháng 8 năm 2014 giữa Phòng Nông nghiệp huyện Đông Triều, tỉnh Quảng Ninh với Trung Tâm KHKT & SX giống thủy sản Quảng Ninh về việc hợp đồng dạy nghề nuôi cá nước ngọt thương phẩm cho lao động nông thôn năm 2014; Qua thời gian khảo sát thực tế, Phòng Nông nghiệp huyện Đông Triều đã phối hợp với Trung tâm KHKT & SX giống thủy sản Quảng Ninh để mở lớp đào tạo nghề: Nuôi cá nước ngọt thương phẩm cho 30 học viên tại địa bàn xã Hưng Đạo.

 

Lớp học đào tạo nghề nuôi cá nước ngọt thương phẩm năm 2014

     Lớp đào tạo nghề được triển khai từ ngày 29/08/2014 đến ngày 29/11/2014, mô hình ao nuôi được thí điểm trên diện tích ao của hai hộ gia đình chị Đỗ Thị Thân( Thôn Mễ Xá 2) và anh Đỗ Văn Giang( Thôn Vân Quế) thuộc xã Hưng Đạo. Trung tâm KHKT & SX giống thủy sản Quảng Ninh đã cung cấp cho lớp học khoảng 1500 con cá giống, thức ăn và một số chi phí khác để cải tạo ao nuôi, vệ sinh phòng bệnh cho cá. Trong quá trình triển khai mô hình, để người dân có thêm kiến thức, Trung Tâm KHKT & SX giống thủy sản Quảng Ninh đã tổ chức lớp tập huấn chuyển giao kỹ thuật nuôi cá nước ngọt và phương pháp chế biến thức ăn cho 30 học viên trong khóa học. Đồng thời mở rộng cho các hộ có ao nuôi cá nước ngọt trong xã đến tham quan mô hình thực tế để áp dụng trên ao nuôi của gia đình.

 

Các học viên trực tiếp thực hành thả cá trên mô hình thí điểm

       Giáo viên thường xuyên đến tận ao nuôi hướng dẫn bà con từ khâu thả cá giống, cách chế biến thức ăn, kỹ thuật kiểm tra môi trường tới kỹ thuật nuôi.

Giáo viên hướng dẫn cho các học viên cách tự chế biến thức ăn cho cá

      Qua gần một tháng thả nuôi, đến nay các loại cá giống đã thích nghi với môi trường và phát triển rất tốt, tỉ lệ cá đạt sống 98%. Đây là 02 mô hình dạy nghề về nuôi cá nước ngọt mà Phòng Nông nghiệp huyện Đông Triều kết hợp với Trung Tâm KHKT & SX giống thủy sản Quảng Ninh tổ chức thực hiện tại địa bàn xã Hưng Đạo, bước đầu đem lại hiệu quả kinh tế cho người nông dân. Trên cơ sở đó người nông dân có điều kiện tham quan học hỏi từng bước nhân ra diện rộng.

     Qua thực tế cho thấy đây là một hướng đi mới cho người nông dân địa phương có thể tận dụng những vùng đất sản xuất kém hiệu quả để phát triển nuôi cá nước ngọt, góp phần làm giàu chính đáng.

 

TTHTCĐ xã Hưng Đạo

CTV Nguyễn Thị Nhung