Xuất bản thông tin

Liên minh HTX-DNNQD Tỉnh Quảng Ninh tổ chức Hội nghị triển khai công tác HTX huyện Đông Triều năm 2013 tại xã Hưng Đạo

Liên minh HTX-DNNQD Tỉnh Quảng Ninh tổ chức Hội nghị triển khai công tác HTX huyện Đông Triều năm 2013 tại xã Hưng Đạo

HTX làm tốt dịch vụ nông nghiệp, tạo điều kiện thuận lợi cho bà con trong sản xuất, nâng cao đời sống cho nhân dân và đem lại lợi nhuận cho HTX…góp phần xây dựng nông thôn mới bền vững.

         Ngày 22 tháng 3 năm 2013, tại TTHTCĐ xã Hưng Đạo – Huyện Đông Triều – Quảng Ninh, Liên minh HTX-DNNQD Tỉnh Quảng Ninh đã tổ chức Hội nghị triển khai công tác HTX huyện Đông Triều năm 2013.Tới dự Hội nghị có 60 thành viên là đại diện của 23 HTX trong toàn huyện Đông Triều, đại diện Phòng NN & PTNT huyện. Đồng chí Nguyễn Lương Tá – Chủ tich Liên minh HTX-DNNQD Tỉnh Quảng Ninh đã đánh giá các hoạt động của các HTX trong năm 2012 đã tổ chức hoạt động tốt, có nhiều mô hình kinh tế nông nghiệp, nhiều dự án đã đem lại hiệu quả kinh tế cao cần nhân rộng. Có một số HTX làm tốt dịch vụ nông nghiệp, tạo điều kiện thuận lợi cho bà con trong sản xuất, nâng cao đời sống cho nhân dân và đem lại lợi nhuận cho HTX…góp phần xây dựng nông thôn mới bền vững.

Đồng chí Nguyễn Lương Tá – Chủ tịch Liên Minh HTX-DNNQD

Phát biểu tại Hội nghị 

 

Các đại biểu chăm chú lắng nghe ý kiến phát biểu của đồng chí Nguyễn Lương Tá-Chủ tịch Liên Minh HTX-DNNQD Tỉnh Q.Ninh 

                                TTHTCĐ xã Hưng Đạo

                               CTV: Nguyễn Thị Nhung