Xuất bản thông tin

Lễ phát động đội mũ bảo hiểm đạt chuẩn đối với trẻ em của xã Hưng Đạo

Lễ phát động đội mũ bảo hiểm đạt chuẩn đối với trẻ em của xã Hưng Đạo

Tất cả học sinh Hưng Đạo cùng ký cam kết thực hiện nghiêm túc việc đội mũ bảo hiểm đạt chuẩn đúng cách khi tham gia giao thông trên xe mô tô xe gắn máy năm 2015.Thực hiện Kế hoạch số 419/KH-UBATGTQG ngày 31 tháng 12 năm 2014 của Ủy ban An toàn giao thông Quốc gia về việc thực hiện quy định của pháp luật về đội mũ bảo hiểm đối với trẻ em năm 2015;

Hưởng ứng Kế hoạch số 113/KH-BGDĐT về việc tăng cường chỉ đạo thực hiện quy định bắt buộc đội mũ bảo hiểm đối với trẻ em năm 2015;

Căn cứ Kế hoạch tháng 4 năm 2015 của Phòng giáo dục và Đào tạo huyện Đông Triều.

Ngày 08 tháng 04 năm 2015, khối trường học xã Hưng Đạo – huyện Đông Triều – Tỉnh Quảng Ninh đã tổ chức Lễ phát động hưởng ứng quy định bắt buộc đội mũ bảo hiểm đạt chuẩn đối với học sinh khi tham gia giao thông năm 2015

 

 

Quang cảnh buổi Lễ phát động đội mũ bảo hiểm

 

Thày giáo Dương Thế Vững hướng dẫn học sinh cách đội mũ bảo hiểm đạt chuẩn đúng cách

 

Học sinh Tiểu học ký cam kết đội mũ bảo hiểm đúng cách khi tham gia giao thông

 

Học sinh THCS ký cam kết đội mũ bảo hiểm đúng cách khi tham gia giao thông

 

Không khí buổi Lễ phát động thực hiện bắt buộc đội mũ bảo hiểm đối với trẻ em khi tham gia giao thông đã giáo dục cho các em ý thức tự bảo vệ bản thân mình tránh được những rủi ro đáng tiếc xảy ra khi tham gia giao thông, đồng thời các em có trách nhiệm nhắc nhở người lớn khi tham gia giao thông và tham gia giao thông cùng các em nhỏ trên xe mô tô và xe gắn máy. Các em nắm được mức phạt là từ 100.000đ đến 200.000đ/1 lần vi phạm không đội mũ bảo hiểm đạt chuẩn khi tham gia giao thông trên xe mô tô xe gắn máy.                                      TTHTCĐ xã Hưng Đạo

                                       CTV: Nguyễn Thị Nhung