Xuất bản thông tin

KHAI MẠC TUẦN LỄ HƯỞNG ÚNG HỌC TẬP SUỐT ĐỜI NĂM 2017 CHỦ ĐỀ “ HỌC ĐỂ PHÁT TRIỂN NHÂN CÁCH, HOÀN THIỆN BẢN THÂN”

KHAI MẠC TUẦN LỄ HƯỞNG ÚNG HỌC TẬP SUỐT ĐỜI NĂM 2017 CHỦ ĐỀ “ HỌC ĐỂ PHÁT TRIỂN NHÂN CÁCH, HOÀN THIỆN BẢN THÂN”

Sáng ngày 02/10/2017 Ban Chỉ đạo XDXHHT thị xã Đông Triều long trọng tổ chức khai mạc "Tuần lễ hưởng ứng học tập suốt đời" năm 2017 với chủ đề " Học để phát triển nhân cách, hoàn thiện bản thân".


KHAI MẠC TUẦN LỄ HƯỞNG ÚNG HỌC TẬP SUỐT ĐỜI NĂM 2017 CHỦ ĐỀ " HỌC ĐỂ PHÁT TRIỂN NHÂN CÁCH, HOÀN THIỆN BẢN THÂN"

 

Sáng ngày 02/10/2017 Ban Chỉ đạo XDXHHT thị xã Đông Triều long trọng tổ chức khai mạc "Tuần lễ hưởng ứng học tập suốt đời" năm 2017 với chủ đề " Học để phát triển nhân cách, hoàn thiện bản thân". 

          Về dự và chỉ đạo với buổi lễ có Đ/c Nguyễn Văn Bình – Phó chủ tịch UBND thị xã Đông Triều, Đ/c Hoàng Văn Đề - Ủy viên ban thường vụ thị ủy-Trưởng ban tuyên giáo-Giám đốc trung tâm bồi dưỡng chính trị thị xã Đông Triều. Đ/c Nguyễn Quang Đán – Thị ủy viên, Bí thư Đảng ủy phường Kim Sơn, Đ/c Trần Đại Đắc – Chủ tịch UBND phường Kim Sơn, Đ/c Đặng Cương Quyết – Phó chủ tịch UBND phường Kim Sơn – Giám đốc TTHTCĐ phường Kim Sơn và các Đ/c đại diện cho Ban Chỉ đạo xây dựng xã hội học tập thị xã. các Đ/c đại diện cho thường trực Đảng ủy-HĐND-UBND-UBMTTQ phường Kim Sơn, các ban, ngành, đoàn thể, các thầy cô giáo trong toàn phường cùng các em học sinh trường THCS Kim Sơn.

 

Đ/c Phạm Thị Thanh Tâm – Phó trưởng phòng GD thị xã Đông Triều

khai mạc tại buổi lễ

 

Đ/c Nguyễn Văn Bình – Phó chủ tịch UBND thị xã Đông Triều phát biểu chỉ đạo và tặng hoa tại buổi lễ

 

 

Ý kiến phát biểu của Bà Nguyễn Thị Sồi – Phó chủ tịch Hội Khuyến học

 phường Kim Sơn

 

Ý kiến phát biểu của Bà Lê Thị Hưng đại diện cho người học

 trong cộng đồng phường Kim Sơn

 

 

Đ/c Nguyễn Văn Bình – Phó chủ tịch UBND thị xã Đông Triều

trao thưởng cho 3 gia đình và 2 dòng họ có thành tích nổi bật trong phong trào xây dựng

xã hội học tập phường Kim Sơn

 

        Tuần lễ hưởng ứng học tập suốt đời năm 2017 với chủ đề " Học tập để hoàn thiện nhân cách, phát triển bản thân " Nhằm tiếp tục nâng cao nhận thức cho các tầng lớp nhân dân, cộng đồng dân cư về học tập suốt đời và xây dựng xã hội học tập; về vai trò, ý nghĩa và tầm quan trọng của đọc sách đối với việc nâng cao kiến thức, kỹ năng, phát triển tư duy, giáo dục và rèn luyện nhân cách con người; hình thành thói quen đọc sách thường xuyên của mỗi người; xây dựng và phát triển văn hóa đọc trong các cộng đồng; góp phần xây dựng XHHT đáp ứng yêu cầu công nghiệp hóa, hiện đại hóa trong điều kiện kinh tế thị trường định hướng XHCN và hội nhập quốc tế để cập nhật, bổ sung thông tin, kiến thức phục vụ yêu cầu của công việc và đời sống mỗi người dân trong cộng đồng. Đồng thời, giúp các cơ sở giáo dục và các thiết chế văn hóa-giáo dục ngoài nhà trường nâng cao khả năng đáp ứng nhu cầu học tập, tạo môi trường giáo dục phù hợp với nhu cầu học tập suốt đời của cộng đồng.

 

 

 

 

 

 

 

 

TTHTCĐ phường Hưng Đạo