Xuất bản thông tin

KẾ HOẠCH NĂM HỌC 2015 - 2016 TRUNG TÂM HTCĐ PHƯỜNG HƯNG ĐẠO

KẾ HOẠCH NĂM HỌC 2015 - 2016 TRUNG TÂM HTCĐ PHƯỜNG HƯNG ĐẠO


 

TT HỌC TẬP CỘNG ĐỒNG

PHƯỜNG HƯNG ĐẠO

Số 12/KH-TTHTCĐ

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Hưng Đạo, ngày 18  tháng 10  năm 2015

 

 

KẾ HOẠCH NĂM HỌC  2015 - 2016

                                               TRUNG TÂM HỌC TẬP CỘNG ĐỒNG

 

            I. Mục đích tổng quát

            1. Phối hợp với các ban, ngành chức năng  để mở các lớp học, tập huấn chương trình liên quan đến các nhiệm vụ chính trị, phát triển kinh tế xã hội và giáo dục của địa phương.

            2. Làm tốt công tác khuyến học, khuyến tài ở các thôn nhằm đẩy mạnh phong trào học tập trong toàn dân, từ đó xây dựng "xã hội học tập" của phường.

            3.Tiếp tục đầu tư, nâng cấp cơ sở vật chất, trang thiết bị, sách vở, tài liệu, đầu tư các trang thiết bị hiện đại như máy tính, nối mạng Internet… để phục vụ cho chất lượng hoạt động của TT HTCĐ.

            4. Hoàn chỉnh hệ thống hồ sơ, sổ sách theo yêu cầu.

            5. Sử dụng có hiệu quả nguồn kinh phí được cấp và tài trợ.

II. Phương hướng:

 

TT

Tên công việc

Kết quả mong muốn

Nguồn lực

1

 

Phổ biến Pháp luật , pháp lệnh cho nhân dân trong xã.

- Phổ biến và vận động người dân thực hiện Pháp luật (Phòng chống bạo lực gia đình) cho toàn bộ nhân dân trong phường(các tháng)

Cán bộ TT HTCĐ phường

 

 

- Triển khai các nghị quyết của TW Đảng Cộng Sản Việt Nam cho toàn bộ Đảng viên trong phường (tháng 4).

Ban thường vụ Đảng ủy phường.

- Pháp luật về quyền bình đẳng cho giới phụ nữ trong phường

- Luật hôn nhân và gia đình(Tháng 10)

-Cán bộ hội phụ nữ thị xã + phường Hưng Đạo.

- Tư pháp

-Tuyên truyên Công ước Quốc tế về Quyền Trẻ em(Tháng 10 năm 2015)

Hội LHPN Tỉnh

- Luật ATGT(Tuyên truyền thường kỳ trong các tháng)

- Phòng chống cháy nổ

Lực lượng Công an, Trường học

- Tuyên truyền về chủ quyền biển và hải đảo Việt nam (Thường niên trên các phương tiện truyền thanh, truyền thông…)

Tư pháp,  Ban văn hóa, Trường học, các CLB

- Luật nghĩa vụ quân sự cho lực lượng thanh niên, bảo vệ dân phố, quân nhân dự bị (tháng 6).

Cán bộ quân sự phường.

- Phổ biến Pháp luật về phòng chống ma túy và các tệ nạn xã hội (tháng 5,6,7).

Lực lượng Công an

- Hưởng ứng "tuần lễ hưởng ứng học tập suốt đời" trong phụ huynh, HS của các trường học và toàn thể nhân dân trong phường (tháng10)

Ban giám hiệu các trường.

 

- Tuyên truyền thực hiện NĐ36/2009/NĐ-CP, Quyết định số 95/2009/QĐ-TTg(tháng 11.12.01)

Công an, Ban văn hóa phường

- Công tác hòa giải trong cộng đồng dân cư(Tháng 8)

Sở tư pháp Quảng Ninh

2

Tập huấn công tác dinh dưỡng, chăm sóc sức khỏe, tiêm phòng, phòng chống dịch bệnh và ATVSTP cho nhân dân, VSMT.

- Tập huấn cho nhân dân về thực hành dinh dưỡng, chăm sóc sức khỏe, tiêm phòng, VSATTP, phòng chống dịch bệnh (tháng 1, 6,7,12).

- Tập huấn công tác VSMT trong khu phố, trên đồng ruộng. Trường học, chợ(Tháng 10, 6).

Y tế phường, y tế thị xã Đông triều

Địa chính môi trường.

3

Tập huấn công tác phòng, chống dịch bệnh cho GS, GC

- Tập huấn cho các cộng tác viên của ban thú y xã về công tác phòng, chống dịch bệnh cho động vật: như bệnh tai xanh, lở mồm long móng ở động vật, bệnh niucátơn, tụ huyết trùng, cúm A. Chăn nuôi GS, GC, thủy sản. (tháng 4,5,6,12).

 

Trạm thú y, Ban thú y

4

Tập huấn công tác khuyến nông cho cán bộ, nhân dân

- Tập huấn kỹ thuật trồng hoa, dưa leo và một số loại cây trồng cho năng suất cao trên địa bàn xã, cho cán bộ, đội, tổ sản xuất nông nghiệp (tháng 2,3,4,5,6,7)

- Tập huấn kỹ thuật nuôi trồng thủy sản(Tháng 10,11,12)

Khuyến nông tỉnh, thị xã.

 

5

Tập huấn công tác chữ thập đỏ cho BCH chi hội, CTĐ các khu phố.

- Tập huấn công tác hội cho BCH chi hội CTĐ (tháng 5,6).

- Tập huấn cấp cứu các tai nạn giao thông đường bộ cho các thôn và các trường học (tháng 8,9).

Hội CTĐ phường, công an và y tế.

6

Tập huấn công tác dân số và sinh đẻ có kế hoạch cho cộng tác viên dân số của 8 khu và các trường học.

-Tập huấn, tuyên truyền tới cộng tác viên dân số về công tác sinh đẻ có kế hoạch và sức khỏe sinh sản vị thành niên cho nhân dân đặc biệt là học sinh THCS và THPT của phường (tháng 3, 8).

Ban dân số thị xã, phường

7

Tập huấn công tác hoạt động chi hội người cao tuổi của phường.

-Tập huấn thể dục dưỡng sinh "Thái cực trường sinh đạo" và phương pháp cấp cứu một số bệnh thường gặp với người cao tuổi của xã (tháng 5,10).

Hội người cao tuổi thị xã, phường. Cán bộ TT HTCĐ phường

8

Giáo dục truyền thống cho nhân dân phường Hưng Đạo.

- Tuyên truyền giáo dục truyền thống cho nhân dân qua cuốn "Lịch sử Đảng bộ và nhân phường Hưng Đạo

Đợt 1: Trong Đảng bộ.

Đợt 2: Trong nhân dân. (Tháng 6, 12).

BCH Đảng ủy + ban chi ủy các khu và các nhà trường....

9

Tập huấn công tác phụ nữ cho BCH chi hội phụ nữ của phường

- Xây dựng gia đình văn hóa. Thôn xóm bình yên. câu lạc bộ hạnh phúc, đồng cảm, phụ nữ giúp nhau xóa đói giảm nghèo... cho BCH chi hội phụ nữ trong xã (tháng 7, 12).

Phụ nữ huyện. xã

10

Tập huấn công tác khuyến học - Khuyến tài trong phường.

- Tập huấn về công tác khuyến học, khuyến tài tại các khu phố.

- Bình xét và nhân các điển hình tiên tiến về công tác khuyến học, khuyến tài trong các khu phố, các dòng họ và trong từng gia đình (tháng 3, 8).

Cán bộ TT HTCĐ và UBND phường Hưng Đạo

11

Mở lớp học vi tính cho nhân dân  trong phường

Hướng dẫn nhân dân học máy vi tính để biết soạn thảo văn bản theo Thông tư 01, cách viết tin bài và biết khai thác mạng Intenet(theo nhu cầu của người học trong các tháng).

Giáo viên dạy bộ môn tin học của trường THCS Hưng Đạo

12

Mở lớp học lái xe mô tô, ô tô

- Dạy lái xe mô tô, ô tô hạng A1, B2, C, E cho các đối tượng công dân tuổi từ 18 trở lên(các tháng)

Giáo viên Trường dạy nghề Hồng Cẩm + TTHTCĐ

13

Mở lớp học hát, múa cho nhân dân trong phường

- Dạy hát, múa, TD dưỡng sinh cho nhân dân(các tháng)

Ban văn hóa phường + TTHTCĐ

 

III. Kế hoạch thực hiện:

 

Tên việc

Mục tiêu cụ thể

Các hoạt động và thời gian biểu

Người đại diện chịu trách nhiệm

Nguồn lực

Ghi chú

1. Phổ biến pháp luật - Pháp lệnh cho nhân dân trong phường Hưng Đạo

- Phổ biến tới mọi người dân trong xã về phòng chống bạo lực gia đình, các nghị quyết của TW Đảng CSVN.

- Bình đẳng giới, luật nghĩa vụ quân sự, phòng chống ma túy, công tác hòa giải trong cộng đồng.

 - Công ước Quốc tế Quyền Trẻ em

- Luật biển và hải đảo

- Phòng chống cháy nổ

- khai thác nguồn lực: các tháng từ tháng 1 đến tháng 12.

- Tập huấn giáo viên tháng 1, 3, 4, 6,8, 9, 12.

- Vận động học viên đi học tháng 1 đến tháng 12.

- Tổ chức các lớp học tháng 1, 3, 4, 6, 9, 12.

- Giám sát dạy học: các tháng 1, 3, 4, 6, 9, 12.

- Đánh giá dạy học T: 1, 3, 4, 6, 9, 12.

- Trưởng các đoàn thể chính trị xã hội trong phường

- Đảng ủy, UBND và BCH đoàn thể.

- Kết hợp với các ban ngành đoàn thể của phường, của huyện, tỉnh, các khu phố, thường trực của trung tâm.

- Ban quản lý của trung tâm.

 

- Kinh phí trang trí, loa máy: UBND phường.

- Phương tiện TT HTCĐ + các trường học của phường

- Tài liệu ban quản lý, các đơn vị chịu trách nhiệm.

- Giảng viên: Cán bộ trung tâm, Hội phụ nữ, ban quân sự, thường trực Đảng ủy-BGH các trường học, CA phường Hưng Đạo.

 

2. Tập huấn công tác vệ sinh an toàn thực phẩm cho cán bộ kinh doanh và cho nhân dân phường Hưng Đạo.

- Phổ biến tới mọi người dân trong phường Hưng Đạo về công tác an toàn vệ sinh thực phẩm. Đặc biệt trong các hộ kinh doanh ăn uống, các nhà trường, các cộng tác viên y tế và hội CTĐ của địa phương.

- Khai thác nguồn lực (tháng 1,4,8)

- Vận động học viên đi học (tháng 1,4,8)

- Tổ chức các lớp học (tháng 1,4,8)

- Giám sát dạy (tháng 1,4,8)

- Đánh giá dạy (tháng 1,4,8)

 

 

 

- Y tế phường.

- TT y tế dự phòng thị xã Đông Triều

- Các đoàn thể chính trị xã hội trong phường

- Ban quản lý phường

 

- Kinh phí trang trí, loa máy, UBND phường.

- Tài liệu y tế dự phòng thị xã Đông Triều

- Trạm  y tế phường, TT y tế thị xã Đông Triều.

 

 

3. Tập huấn công tác phòng chống dịch bệnh cho người, động vật, cho nhân dân phường Hưng Đạo

- Phổ biến tới mọi người dân trong thôn xóm về công tác phòng chống dịch bệnh cho người, động vật như: bệnh tiêu chảy cấp, sốt xuất huyết, cúm A ở người, bệnh tai xanh, lở mồm long móng ở động vật…  

- Khai thác nguồn lực

(tháng 3,4,5,6,11).

- Tập huấn giáo viên (tháng 3,5)

- Vận động học viên đi học (tháng 4, 6, 11).

- Tổ chức các lớp học (tháng 4, 6, 11).

- Giám sát dạy (tháng 4, 6, 11).

- Đánh giá dạy (tháng 4, 6, 11).

- Y tế dự phòng thị xã Đông Triều.

- Trạm y tế phường .

- Các đoàn thể chính trị xã hội trong phường

 

 

 

- Ban quản lý phường.

- Ban quản lý phường.

- Kinh phí trang trí, loa máy: UBND phường

- Tài liệu y tế dự phòng thị xã Đông Triều

- Giảng viên: Trạm y tế phường, TT y tế thị xã Đông Triều.

 

4. Tập huấn công tác khuyến nông

- Phổ biến tới cán bộ hợp tác xã nông nghiệp và cán bộ nông nghiệp về kỹ thuật trồng số loại cây có năng suất cao, thu nhập tốt như hoa, dưa leo, rau thơm…

- Khai thác các nguồn lực (tháng 2,7).

- Tập huấn giáo viên  (tháng 2,7)

- Vận động học sinh đi học (tháng 2,7)

- Tổ chức các lớp học (tháng 2,7).

- Giám sát các lớp học (tháng 2,7).

- Đánh giá các lớp học (tháng 2,7).

- Cán bộ HTX nông nghiệp

- Cán bộ khuyến nông tỉnh, thị xã Đông Triều, cán bộ trung tâm

 

- Ban quản lý của trung tâm.

- Ban quản lý của trung tâm.

- Kinh phí trang trí, loa máy, UBND phường.

- Phương tiện: HTX

- Tài liệu hội khuyến nông tỉnh, thị xã, HTX.

- Giảng viên khuyến nông tỉnh, thị xã, HTX .

 

5. Tập huấn công tác chữ thập đỏ cho BCH chi hội CTĐ các khu phố.

- Tập huấn công tác hội chữ thập đỏ cho các khu phố, nhà trường, cơ quan,  đồng thời tập huấn cấp cứu TNGT đường bộ cho các hộ dọc tuyến quốc lộ 18A, các trường học…

- Khai thác các nguồn lực  (tháng 5,8).

- Tập huấn giáo viên  (tháng 5,8)

- Vận động học sinh đi học (tháng 5,8).

- Tổ chức các lớp học (tháng 5,8).

- Giám sát các lớp học (tháng 5,8).

- Đánh giá các lớp học (t5,8)

- Cán bộ hội chữ thập đỏ phường, thị xã.

- Y tế, công an phường, cán bộ trung tâm.

- Ban quản lý của trung tâm.

- Ban quản lý của trung tâm.

- Ban quản lý của trung tâm.

- Kinh phí trang trí, loa máy UBND phường.

- Phương tiện hội chữ thập đỏ phường và HTCĐ của thị xã.

- Tài liệu chữ thập đỏ, công an, y tế.

 - Giảng viên: Trạm y tế phường, TT y tế thị xã Đông Triều.

 

6. Tập huấn công tác dân số và kế hoạch hóa gia đình.

- Tập huấn công tác dân số và kế hoạch hóa gia đình, sức khỏe sinh sản vị thành niên cho các cộng tác viên dân số của các thôn xóm và các trường học trong địa phương.

- Khai thác các nguồn lực (tháng 3,8).

- Tập huấn giáo viên  (tháng 3,8)

- Vận động học viên đi học (tháng 2,3,7,8).

- Tổ chức các lớp học (tháng 3,8).

- Giám sát, đánh giá  các lớp học (tháng 3,8).

- Ban dân số thị xã, Trạm y tế , phụ nữ phường – BGH các trường học trên địa bàn.

- Ban dân số, phụ nữ

- Ban quản lý trung tâm.

- Kinh phí trang trí, loa máy UBND phường

- Tài liệu ban dân số thị xã, phường, TT HTCĐ phụ nữ phường.

 - Giảng viên dân số phường, thị xã Đông Triều.

 

7. Tập huấn công tác hoạt động chi hội người cao tuổi

- Tập huấn công về phương pháp hoạt động của các chi hội người cao tuổi, công tác dưỡng sinh "Thái cực trường sinh đạo" và phương pháp cấp cứu một số bệnh thường gặp với người cao tuổi.

- Khai thác các nguồn lực (tháng 5,10).

- Tập huấn giáo viên  (tháng 5,10)

- Vận động học viên đi học (tháng 4,5,9,10).

- Tổ chức các lớp học (tháng 5,10).

 

- Giám sát, đánh giá  các lớp học (tháng 5,10).

- Hội người cao tuổi thị xã, phường . Cán bộ trong trung tâm HTCĐ. BCH chi hội người cao  tuổi các khu phố.

 

 

 

- Ban quản lý trung tâm.

- Kinh phí trang trí, loa máy UBND phường.

- Tài liệu hội người cao tuổi thị xã, phường.

 

 - Giảng viên  hội người cao tuổi phường, thị xã Đông Triều.

 

8. Giáo dục truyền  thống cho cán bộ nhân dân phường Hưng Đạo

- Giáo dục cho cán bộ Đảng viên và nhân dân trong  phường  truyền thống của Đảng bộ và nhân dân phường Hưng Đạo, đặc biệt trong giai đoạn 1930 – 2010 (trước mắt trong Đảng viên, học sinh các trường phổ thông).

- Khai thác các nguồn lực (tháng 1,2,3,4,5, 6,7,8,9, 10,11,12).

- Tập huấn giáo viên  (tháng 5,6)

- Vận động học viên đi học (tháng 6,12).

- Tổ chức các lớp học (tháng 6,12).

- Giám sát, đánh giá  các lớp học (tháng 6,12).

- Đảng ủy phường, ban chi ủy các chi bộ, BGH các nhà trường.

- BCH các đoàn thể chính chị - xã hội của phường Hưng Đạo.

 

- Ban quản lý trung tâm. 

- Kinh phí trang trí, loa máy UBND phường Hưng Đạo.

- Tài liệu  thường trực Đảng ủy phường Hưng Đạo, Ban chỉ đạo huyện.

 - Giảng viên thường trực Đảng ủy phường Hưng Đạo, Ban chỉ đạo phường Hưng Đạo, thị xã Đông Triều.

 

9. Tập huấn công tác phụ nữ cho BCH chi hội phụ nữ

- Tập huấn về phương pháp hoạt động công tác phụ nữ cho BCH chi hội phụ nữ - trú trọng công việc xây dựng gia đình văn hóa, câu lạc bộ hạnh phúc, đồng cảm, phụ nữ giúp nhau xóa đói giảm nghèo. 

- Khai thác các nguồn lực (tháng 5, 6,7,8,9, 10,11,12).

- Tập huấn giáo viên  (tháng 6,12)

- Vận động học viên đi học (tháng 4,5,11,12).

- Tổ chức các lớp học (tháng 6,12).

- Giám sát, đánh giá  các lớp học (tháng 6,12).

- Hội phụ nữ thị xã, tỉnh, phường, cán bộ trong TT HTCĐ phường Hưng Đạo.

- BCH chi hội phụ nữ các thôn, các nhà trường.

 

- Ban quản lý trung tâm. 

- Kinh phí trang trí, loa máy UBND phường Hưng Đạo.

- Tài liệu hội phụ nữ phường, TT HTCĐ .

 - Giảng viên hội phụ nữ phường Hưng Đạo, TT HTCĐ.

 

10. Tập huấn công tác khuyến học, khuyến tài

- Tập huấn về công tác tổ chức bình xét và nhân các điển hình tiên tiến về công tác khuyến học khuyến tài trong thị trấn trong chỉ đạo thực tập sư phạm và công tác xã hội tại các khu phố.

- Khai thác các nguồn lực (tháng 3, 8).

- Tập huấn giáo viên  (tháng 3, 8)

- Vận động học viên đi học (tháng 3, 8).

- Tổ chức các lớp học (tháng 3, 8).

 

- Giám sát, đánh giá  các lớp học (tháng 3, 8).

- Cán bộ TT HTCĐ.

- Lãnh đạo UBND phường Hưng Đạo, các ban ngành đoàn  thể của phường, BGH các nhà trường. 

 

- Ban quản lý trung tâm. 

- Kinh phí trang trí, loa máy UBND phường Hưng Đạo.

- Tài liệu TT HTCĐ của phường, lãnh đạo UBNB phường.

 - Giảng viên cán bộ TT HTCĐ của phường, lãnh đạo UBNB phường.

 

11. Mở lớp học vi tính cho nhân dân trong địa phương phường Hưng Đạo

- Hướng dẫn nhân dân của phường có nhu cầu dụng máy tính để soạn thảo văn bản, khai thác Internet để nâng cao hiệu quả công việc, chất lượng cuộc sống.

- Khai thác các nguồn lực (tháng 5,6).

- Tập huấn giảng viên (tháng 5,6)

- Vận động học viên đi học (tháng 5,6).

- Tổ chức các lớp học (tháng 6,12).

- Giám sát, đánh giá  các lớp học (tháng 6,12).

 

- Cán bộ TT HTCĐ.

- Lãnh đạo UBND phường Hưng Đạo, các đoàn thể của phường.

-  BGH các nhà trường.

- Ban quản lý trung tâm. 

- Kinh phí trang trí, phòng máy, BGH trường THCS Hưng Đạo.

- Tài liệu giáo viên trường THCS cán bộ TT HTCĐ.

 - Giảng viên trường THCS Hưng Đạo

 

12. Mở các lớp tập hát, múa, TD dưỡng sinh cho nhân dân

Mở các lớp tập hát, múa, TD dưỡng sinh theo nhu cầu của nhân dân nhằm nâng cao đời sống tinh thần cho cộng đồng dân cư.

- Khai thác các nguồn lực( tháng 6.12)

- Tập huấn giảng viên(tháng 6,12)

- Vận động học viên đi học (tháng 5,6,11,12,1).

- Tổ chức các lớp học (các tháng).

- Giám sát, đánh giá  các lớp học (các tháng).

 

- Cán bộ TT HTCĐ.

- Lãnh đạo UBND phường Hưng Đạo, các đoàn thể của phường.

-  BGH các nhà trường.

- Ban quản lý trung tâm

- Kinh phí trang trí, phòng máy, BGH trường THCS Hưng Đạo.

- Tài liệu giáo viên của ba  trường, cán bộ TT HTCĐ.

 - Giảng viên trường THCS Hưng Đạo

- Chủ nhiệm các CLB

- Ban văn hóa

 

                                                                                                            

                                                                                                TM.TRUNG TÂM HỌC TẬP CỘNG ĐỒNG

                                                                                            GIÁM ĐỐC

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                           Phạm Văn Bảo