Xuất bản thông tin

KẾ HOẠCH NĂM HỌC 2014 - 2015 TTHTCĐ XÃ HƯNG ĐẠO

KẾ HOẠCH NĂM HỌC 2014 - 2015 TTHTCĐ XÃ HƯNG ĐẠO


 

TT HỌC TẬP CỘNG ĐỒNG

XÃ HƯNG ĐẠO

Số 12/KH-TTHTCĐ

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Hưng Đạo, ngày 08  tháng 10  năm 2014

 

 

KẾ HOẠCH NĂM HỌC  2014 - 2015

                                               TRUNG TÂM HỌC TẬP CỘNG ĐỒNG

 

            I. Mục đích tổng quát

            1. Phối hợp với các ban, ngành chức năng  để mở các lớp học, tập huấn chương trình liên quan đến các nhiệm vụ chính trị, phát triển kinh tế xã hội và giáo dục của địa phương.

            2. Làm tốt công tác khuyến học, khuyến tài ở các thôn nhằm đẩy mạnh phong trào học tập trong toàn dân, từ đó xây dựng "xã hội học tập" của xã.

            3.Tiếp tục đầu tư, nâng cấp cơ sở vật chất, trang thiết bị, sách vở, tài liệu, đầu tư các trang thiết bị hiện đại như máy tính, nối mạng Internet… để phục vụ cho chất lượng hoạt động của TT HTCĐ.

            4. Hoàn chỉnh hệ thống hồ sơ, sổ sách theo yêu cầu.

            5. Sử dụng có hiệu quả nguồn kinh phí được cấp và tài trợ.

II. Phương hướng:

 

TT

Tên công việc

Kết quả mong muốn

Nguồn lực

1

 

Phổ biến Pháp luật , pháp lệnh cho nhân dân trong xã.

- Phổ biến và vận động người dân thực hiện Pháp luật (Phòng chống bạo lực gia đình) cho toàn bộ nhân dân trong xã (tháng

Cán bộ TT HTCĐ xã

 

 

- Triển khai các nghị quyết của TW Đảng Cộng Sản Việt Nam cho toàn bộ Đảng viên trong xã (tháng 4).

Ban thường vụ Đảng ủy xã.

- Pháp luật về quyền bình đẳng cho giới phụ nữ trong xã (tháng 5,10).

- Luật hôn nhân và gia đình(Tháng 10)

-Cán bộ hội phụ nữ huyện + xã Hưng Đạo.

- Tư pháp

-Tuyên truyên Công ước Quốc tế về Quyền Trẻ em(Tháng 10 năm 2014)

Hội LHPN Tỉnh

- Luật ATGT(Tuyên truyền thường kỳ trong các tháng)

- Phòng chống cháy nổ

Lực lượng Công an, Trường học

- Tuyên truyền về chủ quyền biển và hải đảo Việt nam (Thường niên trên các phương tiện truyền thanh, truyền thông…)

Tư pháp,  Ban văn hóa, Trường học, các CLB

- Luật nghĩa vụ quân sự cho lực lượng thanh niên, bảo vệ dân phố, quân nhân dự bị (tháng 6).

Cán bộ quân sự xã.

- Phổ biến Pháp luật về phòng chống ma túy và các tệ nạn xã hội (tháng 5,6,7).

Lực lượng Công an

- Hưởng ứng "tuần lễ hưởng ứng học tập suốt đời" trong phụ huynh, HS của các trường học và toàn thể nhân dân trong xã (tháng10)

Ban giám hiệu các trường.

 

- Tuyên truyền thực hiện NĐ36/2009/NĐ-CP, Quyết định số 95/2009/QĐ-TTg(tháng 11.12.01)

Công an, Ban văn hóa xã

- Công tác hòa giải trong cộng đồng dân cư(Tháng 8)

Sở tư pháp Quảng Ninh

2

Tập huấn công tác dinh dưỡng, chăm sóc sức khỏe, tiêm phòng, phòng chống dịch bệnh và ATVSTP cho nhân dân, VSMT.

- Tập huấn cho nhân dân về thực hành dinh dưỡng, chăm sóc sức khỏe, tiêm phòng, VSATTP, phòng chống dịch bệnh (tháng 1, 6,7,12).

- Tập huấn công tác VSMT trong thôn xóm, trên đồng ruộng. Trường học, chợ(Tháng 10, 6).

Y tế xã, y tế huyện Đông triều

Địa chính môi trường.

3

Tập huấn công tác phòng, chống dịch bệnh cho GS, GC

- Tập huấn cho các cộng tác viên của ban thú y xã về công tác phòng, chống dịch bệnh cho động vật: như bệnh tai xanh, lở mồm long móng ở động vật, bệnh niucátơn, tụ huyết trùng, cúm A. Chăn nuôi GS, GC, thủy sản. (tháng 4,5,6,12).

 

Trạm thú y, Ban thú y

4

Tập huấn công tác khuyến nông cho cán bộ, nhân dân

- Tập huấn kỹ thuật trồng hoa, dưa leo và một số loại cây trồng cho năng suất cao trên địa bàn xã, cho cán bộ, đội, tổ sản xuất nông nghiệp (tháng 2,3,4,5,6,7)

- Tập huấn kỹ thuật nuôi trồng thủy sản(Tháng 10,11,12)

Khuyến nông tỉnh, huyện.

 

5

Tập huấn công tác chữ thập đỏ cho BCH chi hội, CTĐ các thôn xóm.

- Tập huấn công tác hội cho BCH chi hội CTĐ (tháng 5,6).

- Tập huấn cấp cứu các tai nạn giao thông đường bộ cho các thôn và các trường học (tháng 8,9).

Hội CTĐ xã, công an và y tế.

6

Tập huấn công tác dân số và sinh đẻ có kế hoạch cho cộng tác viên dân số của 8 thôn và các trường học.

-Tập huấn, tuyên truyền tới cộng tác viên dân số về công tác sinh đẻ có kế hoạch và sức khỏe sinh sản vị thành niên cho nhân dân đặc biệt là học sinh THCS và THPT của xã (tháng 3, 8).

Ban dân số huyện, xã

7

Tập huấn công tác hoạt động chi hội người cao tuổi của xã.

-Tập huấn thể dục dưỡng sinh "Thái cực trường sinh đạo" và phương pháp cấp cứu một số bệnh thường gặp với người cao tuổi của xã (tháng 5,10).

Hội người cao tuổi huyện, xã. Cán bộ TT HTCĐ xã

8

Giáo dục truyền thống cho nhân dân xã Hưng Đạo.

- Tuyên truyền giáo dục truyền thống cho nhân dân qua cuốn "Lịch sử Đảng bộ và nhân xã Hưng Đạo

Đợt 1: Trong Đảng bộ.

Đợt 2: Trong nhân dân. (Tháng 6, 12).

BCH Đảng ủy + ban chi ủy các thôn và các nhà trường....

9

Tập huấn công tác phụ nữ cho BCH chi hội phụ nữ của xã

- Xây dựng gia đình văn hóa. Thôn xóm bình yên. câu lạc bộ hạnh phúc, đồng cảm, phụ nữ giúp nhau xóa đói giảm nghèo... cho BCH chi hội phụ nữ trong xã (tháng 7, 12).

Phụ nữ huyện. xã

10

Tập huấn công tác khuyến học - Khuyến tài trong xã.

- Tập huấn về công tác khuyến học, khuyến tài tại các thôn xóm.

- Bình xét và nhân các điển hình tiên tiến về công tác khuyến học, khuyến tài trong các thôn xóm, các dòng họ và trong từng gia đình (tháng 3, 8).

Cán bộ TT HTCĐ và UBND xã Hưng Đạo

11

Mở lớp học vi tính cho nhân dân  trong xã

Hướng dẫn nhân dân học máy vi tính để biết soạn thảo văn bản theo Thông tư 01, cách viết tin bài và biết khai thác mạng Intenet(theo nhu cầu của người học trong các tháng).

Giáo viên dạy bộ môn tin học của trường THCS Hưng Đạo

12

Mở lớp học lái xe mô tô, ô tô

- Dạy lái xe mô tô, ô tô hạng A1, B2, C, E cho các đối tượng công dân tuổi từ 18 trở lên(các tháng)

Giáo viên Trường dạy nghề Hồng Cẩm + TTHTCĐ

13

Mở lớp học hát, múa cho nhân dân trong xã

- Dạy hát, múa, TD dưỡng sinh cho nhân dân(các tháng)

Ban văn hóa xã + TTHTCĐ

 

III. Kế hoạch thực hiện:

 

Tên việc

Mục tiêu cụ thể

Các hoạt động và thời gian biểu

Người đại diện chịu trách nhiệm

Nguồn lực

Ghi chú

1. Phổ biến pháp luật - Pháp lệnh cho nhân dân trong xã Hưng Đạo

- Phổ biến tới mọi người dân trong xã về phòng chống bạo lực gia đình, các nghị quyết của TW Đảng CSVN.

- Bình đẳng giới, luật nghĩa vụ quân sự, phòng chống ma túy, công tác hòa giải trong cộng đồng.

 - Công ước Quốc tế Quyền Trẻ em

- Luật biển và hải đảo

- Phòng chống cháy nổ

- khai thác nguồn lực: các tháng từ tháng 1 đến tháng 12.

- Tập huấn giáo viên tháng 1, 3, 4, 6,8, 9, 12.

- Vận động học viên đi học tháng 1 đến tháng 12.

- Tổ chức các lớp học tháng 1, 3, 4, 6, 9, 12.

- Giám sát dạy học: các tháng 1, 3, 4, 6, 9, 12.

- Đánh giá dạy học T: 1, 3, 4, 6, 9, 12.

- Trưởng các đoàn thể chính trị xã hội trong xã

- Đảng ủy, UBND và BCH đoàn thể.

- Kết hợp với các ban ngành đoàn thể của xã, của huyện, tỉnh, các thôn xóm, thường trực của trung tâm.

- Ban quản lý của trung tâm.

 

- Kinh phí trang trí, loa máy: UBND xã.

- Phương tiện TT HTCĐ + các trường học của xã

- Tài liệu ban quản lý, các đơn vị chịu trách nhiệm.

- Giảng viên: Cán bộ trung tâm, Hội phụ nữ, ban quân sự, thường trực Đảng ủy-BGH các trường học, CA xã Hưng Đạo.

 

 

2. Tập huấn công tác vệ sinh an toàn thực phẩm cho cán bộ kinh doanh và cho nhân dân xã Hưng Đạo.

- Phổ biến tới mọi người dân trong xã Hưng Đạo về công tác an toàn vệ sinh thực phẩm. Đặc biệt trong các hộ kinh doanh ăn uống, các nhà trường, các cộng tác viên y tế và hội CTĐ của địa phương.

- Khai thác nguồn lực (tháng 1,4,8)

- Vận động học viên đi học (tháng 1,4,8)

- Tổ chức các lớp học (tháng 1,4,8)

- Giám sát dạy (tháng 1,4,8)

- Đánh giá dạy (tháng 1,4,8)

 

 

 

- Y tế xã.

- TT y tế dự phòng huyện Đông Triều

- Các đoàn thể chính trị xã hội trong xã

- Ban quản lý xã

 

- Kinh phí trang trí, loa máy, UBND xã.

- Tài liệu y tế dự phòng huyện Đông Triều

- Trạm  y tế xã, TT y tế huyện Đông Triều.

 

 

3. Tập huấn công tác phòng chống dịch bệnh cho người, động vật, cho nhân dân xã Hưng Đạo

- Phổ biến tới mọi người dân trong thôn xóm về công tác phòng chống dịch bệnh cho người, động vật như: bệnh tiêu chảy cấp, sốt xuất huyết, cúm A ở người, bệnh tai xanh, lở mồm long móng ở động vật…  

- Khai thác nguồn lực

(tháng 3,4,5,6,11).

- Tập huấn giáo viên (tháng 3,5)

- Vận động học viên đi học (tháng 4, 6, 11).

- Tổ chức các lớp học (tháng 4, 6, 11).

- Giám sát dạy (tháng 4, 6, 11).

- Đánh giá dạy (tháng 4, 6, 11).

- Y tế dự phòng huyện Đông Triều.

- Trạm y tế xã .

- Các đoàn thể chính trị xã hội trong xã

 

 

 

- Ban quản lý xã.

- Ban quản lý xã.

- Kinh phí trang trí, loa máy: UBND xã

- Tài liệu y tế dự phòng huyện Đông Triều

- Giảng viên: Trạm y tế xã, TT y tế huyện Đông Triều.

 

4. Tập huấn công tác khuyến nông

- Phổ biến tới cán bộ hợp tác xã nông nghiệp và cán bộ nông nghiệp về kỹ thuật trồng số loại cây có năng suất cao, thu nhập tốt như hoa, dưa leo, rau thơm…

- Khai thác các nguồn lực (tháng 2,7).

- Tập huấn giáo viên  (tháng 2,7)

- Vận động học sinh đi học (tháng 2,7)

- Tổ chức các lớp học (tháng 2,7).

- Giám sát các lớp học (tháng 2,7).

- Đánh giá các lớp học (tháng 2,7).

- Cán bộ HTX nông nghiệp

- Cán bộ khuyến nông tỉnh, huyện Đông Triều, cán bộ trung tâm

 

- Ban quản lý của trung tâm.

- Ban quản lý của trung tâm.

- Kinh phí trang trí, loa máy, UBND xã.

- Phương tiện: HTX

- Tài liệu hội khuyến nông tỉnh, huyện, HTX.

- Giảng viên khuyến nông tỉnh, huyện, HTX .

 

5. Tập huấn công tác chữ thập đỏ cho BCH chi hội CTĐ các thôn xóm.

- Tập huấn công tác hội chữ thập đỏ cho các thôn xóm, nhà trường, cơ quan,  đồng thời tập huấn cấp cứu TNGT đường bộ cho các hộ dọc tuyến quốc lộ 18A, các trường học…

- Khai thác các nguồn lực  (tháng 5,8).

- Tập huấn giáo viên  (tháng 5,8)

- Vận động học sinh đi học (tháng 5,8).

- Tổ chức các lớp học (tháng 5,8).

- Giám sát các lớp học (tháng 5,8).

- Đánh giá các lớp học (t5,8)

- Cán bộ hội chữ thập đỏ xã, huyện.

- Y tế, công an xã, cán bộ trung tâm.

- Ban quản lý của trung tâm.

- Ban quản lý của trung tâm.

- Ban quản lý của trung tâm.

- Kinh phí trang trí, loa máy UBND xã.

- Phương tiện hội chữ thập đỏ xã và HTCĐ của huyện.

- Tài liệu chữ thập đỏ, công an, y tế.

 - Giảng viên: Trạm y tế xã, TT y tế huyện Đông Triều.

 

6. Tập huấn công tác dân số và kế hoạch hóa gia đình.

- Tập huấn công tác dân số và kế hoạch hóa gia đình, sức khỏe sinh sản vị thành niên cho các cộng tác viên dân số của các thôn xóm và các trường học trong địa phương.

- Khai thác các nguồn lực (tháng 3,8).

- Tập huấn giáo viên  (tháng 3,8)

- Vận động học viên đi học (tháng 2,3,7,8).

- Tổ chức các lớp học (tháng 3,8).

- Giám sát, đánh giá  các lớp học (tháng 3,8).

- Ban dân số huyện, Trạm y tế , phụ nữ xã – BGH các trường học trên địa bàn.

- Ban dân số, phụ nữ

- Ban quản lý trung tâm.

- Kinh phí trang trí, loa máy UBND xã

- Tài liệu ban dân số huyện, xã, TT HTCĐ phụ nữ xã.

 - Giảng viên dân số xã, huyện Đông Triều.

 

7. Tập huấn công tác hoạt động chi hội người cao tuổi

- Tập huấn công về phương pháp hoạt động của các chi hội người cao tuổi, công tác dưỡng sinh "Thái cực trường sinh đạo" và phương pháp cấp cứu một số bệnh thường gặp với người cao tuổi.

- Khai thác các nguồn lực (tháng 5,10).

- Tập huấn giáo viên  (tháng 5,10)

- Vận động học viên đi học (tháng 4,5,9,10).

- Tổ chức các lớp học (tháng 5,10).

 

- Giám sát, đánh giá  các lớp học (tháng 5,10).

- Hội người cao tuổi huyện, xã . Cán bộ trong trung tâm HTCĐ. BCH chi hội người cao  tuổi các thôn xóm.

 

 

 

- Ban quản lý trung tâm.

- Kinh phí trang trí, loa máy UBND xã

- Tài liệu hội người cao tuổi huyện, xã.

 

 - Giảng viên  hội người cao tuổi xã, huyện Đông Triều.

 

8. Giáo dục truyền  thống cho cán bộ nhân dân xã Hưng Đạo

- Giáo dục cho cán bộ Đảng viên và nhân dân trong  xã  truyền thống của Đảng bộ và nhân dân xã Hưng Đạo, đặc biệt trong giai đoạn 1930 – 2010 (trước mắt trong Đảng viên, học sinh các trường phổ thông).

- Khai thác các nguồn lực (tháng 1,2,3,4,5, 6,7,8,9, 10,11,12).

- Tập huấn giáo viên  (tháng 5,6)

- Vận động học viên đi học (tháng 6,12).

- Tổ chức các lớp học (tháng 6,12).

- Giám sát, đánh giá  các lớp học (tháng 6,12).

- Đảng ủy xã, ban chi ủy các chi bộ, BGH các nhà trường.

- BCH các đoàn thể chính chị - xã hội của xã Hưng Đạo.

 

- Ban quản lý trung tâm. 

- Kinh phí trang trí, loa máy UBND xã Hưng Đạo.

- Tài liệu  thường trực Đảng ủy xã Hưng Đạo, Ban chỉ đạo huyện.

 - Giảng viên thường trực Đảng ủy xã Hưng Đạo, Ban chỉ đạo  xã Hưng Đạo, huyện Đông Triều.

 

9. Tập huấn công tác phụ nữ cho BCH chi hội phụ nữ

- Tập huấn về phương pháp hoạt động công tác phụ nữ cho BCH chi hội phụ nữ - trú trọng công việc xây dựng gia đình văn hóa, câu lạc bộ hạnh phúc, đồng cảm, phụ nữ giúp nhau xóa đói giảm nghèo. 

- Khai thác các nguồn lực (tháng 5, 6,7,8,9, 10,11,12).

- Tập huấn giáo viên  (tháng 6,12)

- Vận động học viên đi học (tháng 4,5,11,12).

- Tổ chức các lớp học (tháng 6,12).

- Giám sát, đánh giá  các lớp học (tháng 6,12).

- Hội phụ nữ huyện, tỉnh, xã, cán bộ trong TT HTCĐ xã Hưng Đạo.

- BCH chi hội phụ nữ các thôn, các nhà trường.

 

- Ban quản lý trung tâm. 

- Kinh phí trang trí, loa máy UBND xã Hưng Đạo.

- Tài liệu hội phụ nữ xã, TT HTCĐ .

 - Giảng viên hội phụ nữ xã Hưng Đạo, TT HTCĐ.

 

10. Tập huấn công tác khuyến học, khuyến tài

- Tập huấn về công tác tổ chức bình xét và nhân các điển hình tiên tiến về công tác khuyến học khuyến tài trong thị trấn trong chỉ đạo thực tập sư phạm và công tác xã hội tại các thôn xóm.

- Khai thác các nguồn lực (tháng 3, 8).

- Tập huấn giáo viên  (tháng 3, 8)

- Vận động học viên đi học (tháng 3, 8).

- Tổ chức các lớp học (tháng 3, 8).

 

- Giám sát, đánh giá  các lớp học (tháng 3, 8).

- Cán bộ TT HTCĐ.

- Lãnh đạo UBND xã Hưng Đạo, các ban ngành đoàn  thể của xã, BGH các nhà trường. 

 

- Ban quản lý trung tâm. 

- Kinh phí trang trí, loa máy UBND xã Hưng Đạo.

- Tài liệu TT HTCĐ của xã, lãnh đạo UBNB xã.

 - Giảng viên cán bộ TT HTCĐ của xã, lãnh đạo UBNB xã.

 

11. Mở lớp học vi tính cho nhân dân trong địa phương xã Hưng Đạo

- Hướng dẫn nhân dân của xã có nhu cầu dụng máy tính để soạn thảo văn bản, khai thác Internet để nâng cao hiệu quả công việc, chất lượng cuộc sống.

- Khai thác các nguồn lực (tháng 5,6).

- Tập huấn giảng viên (tháng 5,6)

- Vận động học viên đi học (tháng 5,6).

- Tổ chức các lớp học (tháng 6,12).

- Giám sát, đánh giá  các lớp học (tháng 6,12).

 

- Cán bộ TT HTCĐ.

- Lãnh đạo UBND xã Hưng Đạo, các đoàn thể của xã.

-  BGH các nhà trường.

- Ban quản lý trung tâm. 

- Kinh phí trang trí, phòng máy, BGH trường THCS Hưng Đạo.

- Tài liệu giáo viên trường THCS cán bộ TT HTCĐ.

 - Giảng viên trường THCS Hưng Đạo

 

12. Mở các lớp tập hát, múa, TD dưỡng sinh cho nhân dân

Mở các lớp tập hát, múa, TD dưỡng sinh theo nhu cầu của nhân dân nhằm nâng cao đời sống tinh thần cho cộng đồng dân cư.

- Khai thác các nguồn lực( tháng 6.12)

- Tập huấn giảng viên(tháng 6,12)

- Vận động học viên đi học (tháng 5,6,11,12,1).

- Tổ chức các lớp học (các tháng).

- Giám sát, đánh giá  các lớp học (các tháng).

 

- Cán bộ TT HTCĐ.

- Lãnh đạo UBND xã Hưng Đạo, các đoàn thể của xã.

-  BGH các nhà trường.

- Ban quản lý trung tâm

- Kinh phí trang trí, phòng máy, BGH trường THCS Hưng Đạo.

- Tài liệu giáo viên của ba  trường, cán bộ TT HTCĐ.

 - Giảng viên trường THCS Hưng Đạo

- Chủ nhiệm các CLB

- Ban văn hóa

 

                                                                                                            

                                                                                                                                    TM.TRUNG TÂM HỌC TẬP CỘNG ĐỒNG

                                                                                                                     GIÁM ĐỐC

                                                                                                                    (Đã ký)

 

 

 

                                                                                                                            Phạm Văn Bảo