Xuất bản thông tin

Kế hoạch hoạt động tháng 12/2012

Kế hoạch hoạt động tháng 12/2012

KẾ HOẠCH HOẠT ĐỘNG THÁNG 12 NĂM 2012

CỦA TT HỌC TẬP CỘNG ĐỒNG XÃ HƯNG ĐẠO


 

KẾ HOẠCH HOẠT ĐỘNG THÁNG 12 NĂM 2012

CỦA TT HỌC TẬP CỘNG ĐỒNG XÃ HƯNG ĐẠO

 

1/ Điều tra nhu cầu học tập của nhân dân tới từng thôn, đội sản xuất.

2/ Truyền thông sức khỏe vị thành niên.

3/ Tập văn nghệ, TDTT các thôn, giáo viên và học sinh của 3 trường học với chủ đề ngày 22/12.

4/ Tuyên truyền về ngày dân số Việt Nam 26/12.

5/ Tuyên truyền ATGT, luật giao thông sửa đổi.

6/ Tập huấn chăm sóc cây trồng vụ đông.

7/ Chăm sóc gia súc, gia cầm.

8/ Chăm sóc sức khỏe cho nhân dân.

9/ Giới thiệu di sản Quảng Ninh. Tuyên truyền về biển đảo Việt Nam.

10/ Tuyên truyền thực hiện NĐ36/2009/NĐ-CP của Chính phủ về quản lý và sử dụng pháo. QĐ95/2009/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ về cấm sản xuất, nhập khẩu, tàng trữ, vận chuyển, buôn bán, đốt, thả đền trời.

 

TTHTCĐ XÃ HƯNG ĐẠO