Xuất bản thông tin

Hưng Đạo tổ chức tập kiến thức về Quyền trẻ em cho cán bộ Chính quyền, các ban ngành, đoàn thể cấp cơ sở

Hưng Đạo tổ chức tập kiến thức về Quyền trẻ em cho cán bộ Chính quyền, các ban ngành, đoàn thể cấp cơ sở

Trẻ em có quyền được sống, quyền được bảo vệ, quyền được phát triển và quyền được tham gia. Nhà Nước Việt Nam có một số quy định pháp luật, chính sách về bảo vệ, chăm sóc và giáo dục trẻ em.


           Căn cứ kế hoạch của Hội LHPNtỉnh Quảng Ninh về việc tập  huấn kiến thức về Quyền trẻ em cho cán bộ Chính quyền, các ban ngành, đoàn thể cấp cơ sở tại huyện Đông Triều. Trong ba ngày 27; 28; 29 tháng 10 năm 2014, Hội LHPN tỉnh Quảng Ninh(do đồng chí: Trương Thị Toàn – Nguyên Phó Chủ tịch Hội LHPN tỉnh Quảng Ninh làm báo cáo viên) đã phối kết hợp cùng với Hội LHPN huyện Đông Triều. Hội LHPN và TTHTCĐ xã Hưng Đạo tổ chức tập  huấn kiến thức về Quyền trẻ em cho 40 đồng chí cán bộ Chính quyền, các ban ngành, đoàn thể của xã Xuân Sơn và xã Hưng Đạo.

              Trong những năm qua, cùng với sự phát triển về kinh tế thì Đảng và Nhà Nước và toàn thể xã hội ngày càng quan tâm đến công tác bảo vệ và chăm sóc trẻ em(BVCSTE). Bước đầu tạo cho trẻ có điều kiện thực hiện đầy đủ các quyền của mình cũng như tạo môi trường sống an toàn, phát triển hài hòa của trẻ.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Đồng chí: Trương Thị Toàn – Nguyên Phó Chủ tịch Hội LHPN tỉnh Quảng Ninh - báo cáo viên của lớp tập huấn

          Công ước cuả Liên hiệp quốc về Quyền trẻ em(CRC) được Đại Hiệp đồng Liên hiệp quốc thông qua ngày 20/11/1989 và có hiệu lực từ ngày 02/9/1990. Việt Nam là một trong những nước phê chuẩn Công ước từ rất sớm. Đây là văn kiện quan trọng nhất về quyền con người của trẻ em trong hệ thống luật pháp quốc tế về quyền con người: Trẻ em có quyền được sống, quyền được bảo vệ, quyền được phát triển và quyền được tham gia. Nhà Nước Việt Nam có một số quy định pháp luật, chính sách về bảo vệ, chăm sóc và giáo dục trẻ em.

 

Kết quả các buổi học luôn đạt kết quả cao

           Trong thời gian tập huấn, bằng những phương pháp tuyên truyền, giảng dạy dễ hiểu, các đồng chí học viên đã được nâng cao kiến thức về Quyền trẻ em, sau tập huấn Quyền trẻ em sẽ được lan tỏa sâu rộng tới mọi tàng lớp nhân dân trong và ngoài địa phương của hai xã, góp phần thúc đẩy việc thực hiện tốt hơn các Quyền của trẻ em tại địa phương.

 

TTHTCĐ xã Hưng Đạo

CTV: Nguyễn Thị Nhung