Xuất bản thông tin

Hưng Đạo thực hiện tốt công tác huấn luyện chiến đấu lực lượng dân quân năm 2016

Hưng Đạo thực hiện tốt công tác huấn luyện chiến đấu lực lượng dân quân năm 2016

Huấn luyện chiến đấu lực lượng dân quân nhằm thực hiện tốt hai nhệm vụ "xây dựng và bảo vệ Tổ quốc", góp phần giữ vững an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội tại địa phương, bảo vệ Đảng, Nhà nước, nhân dân và chế độ XHCN".


 

          Thực hiện hướng dẫn số 63/HD-PTM ngày 25 tháng 01 năm 2016 của Phòng tham mưu Bộ chỉ huy Quân sự tỉnh Quảng Ninh V/v "hướng dẫ thực hiện kế hoạch huấn luyện chiến đấu năm 2016". Căn cứ kế hoạch số 68/KH-BCH ngày 22 tháng 04 năm 2016 V/v "kế hoạch chỉ đạo thực hiện nhiệm vụ QP- QSDP năm 2016 của BCH quân sự thị xã Đông Triều". Ngày 11 tháng 05 năm 2016, BCH quân sự thị  xã Đông Triều đã tổ chức khai mạc lớp "huấn luyện chiến đấu lực lượng dân quân". Đồng chí: Nguyễn Văn Khánh - chính trị viên - phó bí thư Đảng ủy Quân sự Ban chỉ huy QS thị xã Đông Triều trực tiếp tham dự và chỉ đạo lớp huấn luyện cho 114 đồng chí của các đơn vị cụm Hưng Đạo, Xuân Sơn, Kim Sơn, Đông Triều, Hồng Phong.

 

Đồng chí: Nguyễn Văn Khánh - chính trị viên - phó bí thư Đảng ủy Quân sự Ban chỉ    huy QS thị xã Đông Triều tại buổi khai mạc lớp huấn luyện

 

        Lớp tập huấn nhằm thống nhất việc tổ chức huấn luyện chiến đấu cho các lực lượng vũ trang của thị xã năm 2016 theo hướng "cơ bản, thiết thực, chất lượng", coi trọng huấn luyện đồng bộ, chuyên sâu, sát với thực tế chiến đấu, yêu cầu nhiệm vụ, phù hợp với tổ chức biên chế, trang bị hiện nay và những năm tới. Kết hợp giáo dục chính trị với huấn luyện quân sự, bảo đảm cho cấc dơn vị thường xuyên sẵn sàng chiến đấu và đánh thắng địch trên mọi qui mô, trong mọi tình huống. Tổ chức huấn luyện, diễn tập kết hợp với làm công tác dân vận. Huấn luyện cho lực lượng dự bị động viên và dân quân tự vệ sử dụng thành thạo các loại vũ khí, trang bị kỹ thuật trong biên chế, độc lập tác chiến theo nhiệm vụ, nâng cao khả năng tác chiến khi được tăng cường binh khí kỹ thuật và tổ chức hiệp đồng. Tổ chức giáo dục nâng cao nhận thức về chủ nghĩa Mác - Lê Nin, tư tường Hồ Chí Minh, xây dựng bản lĩnh chính trị vững vàng, kiên định mục tiêu  độc lập dân tộc, gắn liền với chủ nghĩa xã hội, chú trọng giáo dục tình hình nhiệm vụ nhất là nhận thức đầy đủ 2 nhiệm vụ chiến đấu là "xây dựng và bảo vệ Tổ quốc", góp phần giữ vững an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội tại địa phương, bảo vệ Đảng, Nhà nước, nhân dân và chế độ XHCN".

Căn cứ vào các nhiệm vụ của lớp tập huấn, các đơn vị xã phường đã lên kế hoạch và các giải pháp cụ thể để hoàn thành xuất sắc các mục tiêu đề ra của đợt huấn luyện tháng 5 năm 2016.

 

Nguyễn Thị Nhung - TTHTCĐ phường Hưng Đạo