Xuất bản thông tin

Hưng Đạo tập huấn kỹ thuật thâm canh cây dưa leo và nhận biết và sử dụng thuốc BVTV an toàn hiệu quả

Hưng Đạo tập huấn kỹ thuật thâm canh cây dưa leo và nhận biết và sử dụng thuốc BVTV an toàn hiệu quả

Hưng Đạo đã và đang tiếp tục đưa sản xuất nông nghiệp theo hướng tập trung, quy mô cánh đồng mẫu lớn, áp dụng khoa học kỹ thuật vào mọi lĩnh vực cuộc sống nhằm nâng cao đời sống vật chất, tinh thần cho nhân dân địa phương, nhà nhà được hưởng cuộc sống ấm no, hạnh phúc.


         Theo Bộ NN&PTNN trong giai đoạn 2001-2011, các hoạt động khoa học và công nghệ(KH&CN) nông nghiệp và phát triển nông thôn đã đóng góp trực tiếp vào GDP của Ngành khoảng 35%. Năng suất nhiều loại cây trồng, vật nuôi đã tăng đáng kể và đạt mức tiên tiến của Thế giới. Tuy nhiên, việc ứng dụng KHKT để nâng cao năng suất, chất lượng, hiệu quả và sức cạnh tranh của sản phẩm nông nghiệp hạn chế. Sản phẩm nông nghiệp công nghệ cao và sản phẩm nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao chiếm tỷ trọng 30% trong giá trị sản xuất các sản phẩm chủ yếu đến năm 2015 và 50% vào năm 2020.

         Xã Hưng Đạo – huyện Đông Triều – Tỉnh Quảng Ninh đã từng bước đưa KHKT vào  lĩnh vực sản xuất nông nghiệp, dần nâng cao hiệu quả trong sản xuất. Hưng Đạo đã phối kết hợp với Chi cục bảo vệ thực vật tỉnh Quảng Ninh mở 2 lớp tập huấn cho 52 hộ trồng cây dưa leo trên diện tích 12,5ha tại Thôn La Dương, với nội dung: Kỹ thuật thâm canh cây dưa leo và nhận biết, sử dụng thuốc bảo vệ thực vật an toàn hiệu quả.

 

 

Đ/c: Vũ Văn Bình – Cán bộ Phòng thanh tra Chi cục BVTV Quảng Ninh  Tập huấn kỹ thuật thâm canh cây dưa leo và nhận biết, sử dụng thuốc bảo vệ thực vật an toàn hiệu quả.

         Hiện nay, bà con nông dân thôn La Dương đang trồng cây dưa leo bằng kinh nghiệm sản xuất nên năng suất chỉ ở mức 700 đến 800 kg/sào và bán với giá 7000đ/kg. Nay, bà con được tập huấn kỹ thuật trồng cây dưa leo do Chi cục BVTV chuyển giao công nghệ, bà con nông dân phấn khởi chuẩn bị áp dụng khoa học kỹ thuật vào sản xuất vụ dưa tới với niềm tin thắng lợi cùng với việc hiểu sâu hơn về thuốc BVTV và sử dụng thuốc BVTV đúng cách. Xã Hưng Đạo đã và đang tiếp tục đưa sản xuất nông nghiệp theo hướng tập trung, quy mô cánh đồng mẫu lớn, áp dụng khoa học kỹ thuật vào mọi lĩnh vực cuộc sống nhằm nâng cao đời sống vật chất, tinh thần cho nhân dân địa phương, nhà nhà được hưởng cuộc sống ấm no, hạnh phúc.

 

TTHTCĐ xã Hưng Đạo

CTV: Nguyễn Thị Nhung