Xuất bản thông tin

Hội Nông dân phường Hưng Đạo tham gia Hội thi "Nhà nông đua tài" thị xã Đông Triều năm 2016

Hội Nông dân phường Hưng Đạo tham gia Hội thi "Nhà nông đua tài" thị xã Đông Triều năm 2016

Với sự đầu tư công phu về mọi mặt, đội dự thi của Hội Nông dân phường Hưng Đạo đã đạt giải nhì cấp thị xã


          Trong 02 ngày 13 và 14 tháng 9 năm 2016, Hội thi " Nhà nông đua tài năm 2016"thị xã Đông Triều được tổ chức tại Hội trường phường Xuân sơn - thị xã Đông Triều. Tham gia Hội thi có  có 21 đội thi đại diện cho 21 xã, phường trên địa bàn thị xã. Mỗi đội tham gia dự thi có 3 thành viên chính thức và 1 thành viên dự bị. Mỗi đội phân công 1 thành viên chính thức làm đội trưởng. Về thể thức thi, các đội trải qua 4 phần thi gồm: Chào hỏi, kiến thức lý thuyết, kiến thức thực hành và hùng biện tiếng nói nhà nông. Phần thi hấp dẫn nhất đó là thực hành ghép cây. Hội Nông dân phường Hưng Đạo dự thi vào chiều 13 tháng 9.

 

 

Một số hình ảnh dự thi của Hội Nông dân phường Hưng Đạo

          Qua cuộc thi "Nhà nông đua tài năm 2016", các hội viên đã thể hiện được những kiến thức khoa học kỹ thuật trong lao động sản xuất nông - lâm - ngư nghiệp, nông thôn, hiểu được chính sách khuyến khích phát triển kinh tế nông nghiệp; kiến thức thực tiễn, kỹ năng thực hành; hiểu biết chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước, của tỉnh và thị xã đối với nông nghiệp, nông dân, nông thôn; vai trò, chức năng, nhiệm vụ của tổ chức Hội; kỹ năng sống của hội viên…

Với sự đầu tư công phu về mọi mặt, đội dự thi của Hội Nông dân phường Hưng Đạo đã đạt giải nhì cấp thị xã, đem lại niềm vui, động lực thúc đẩy cho Hội tiếp tục phấn đấu giành thắng lợi trên mọi lĩnh vực trong cuộc sống, góp phần xây dựng quê hương Hưng Đạo ngày càng giàu mạnh.

 

Nguyễn Thị Nhung - TTHTCĐ phường Hưng Đạo