Xuất bản thông tin

Hội Nông dân Hưng Đạo tổ chức Hội thi “Cán bộ Hội giỏi” cụm 2 năm 2015

Hội Nông dân Hưng Đạo tổ chức Hội thi “Cán bộ Hội giỏi” cụm 2 năm 2015

Thông qua Hội thi, cán bộ Hội cơ sở được giao lưu học hỏi, đoàn kết, nhằm xây dựng Hội Nông dân huyện vững mạnh là trung tâm, nòng cốt trong phong trào nông dân và xây dựng nông thôn mới.


 Thực hiện Kế hoạch số 63-KH/HNDT ngày 04/02/2015 của Ban Thường vụ Hội Nông dân tỉnh về tổ chức Hội thi"Cán bộ Hội giỏi" tỉnh Quảng Ninh năm 2015;

Thực hiện Chương trình công tác trọng tâm năm 2015 của Ban chấp hành Hội Nông dân huyện Đông Triều;

Ngày 19 tháng 6 năm 2015, Hội Nông dân cụm 2: Đức Chính, Tân Việt, Hưng Đạo, Tràng An, Bình Khê, Tràng Lương, Xuân Sơn đã tổ chức Hội thi "Cán bộ Hội giỏi" năm 2015 tại phường Hưng Đạo.

 

Quag cảnh Hội thi

Các đơn vị cụm 2 về dự thi "Cán bộ Hội giỏi" năm 2015

 

Hội thi"Cán bộ Hội giỏi" năm 2015 diễn ra nghiêm túc, các thành viên hào hứng, sôi nổi, vui vẻ, thí sinh được phát huy tính chủ động, sáng tạo, năng động, đã góp phần thực hiện tốt chủ đề công tác năm 2015 của huyện "Nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ, xây dựng thương hiệu, tiếp tục hoàn thiện thể chế và nâng cao năng lực cạnh tranh", đẩy mạnh các hoạt động nghiên cứu, tìm hiểu, nâng cao trình độ, nhận thức, kỹ năng công tác cho cán bộ Hội cơ sở, phát huy tính sáng tạo trong tổ chức thực hiện nhiệm vụ công tác Hội và phong trào Nông dân, góp phần nâng cao trình độ của đội ngũ cán bộ Hội cơ sở trong thời kỳ mới. Thông qua Hội thi, cán bộ Hội cơ sở được giao lưu học hỏi, đoàn kết, nhằm xây dựng Hội Nông dân huyện vững mạnh là trung tâm, nòng cốt trong phong trào nông dân và xây dựng nông thôn mới.

 

CTV: Nguyễn Thị Nhung