Xuất bản thông tin

Hội nghị: Tuyên truyền pháp lệnh dân số, một số vấn đề liên quan đến xây dựng nông thôn mới tại xã Hưng Đạo

Hội nghị: Tuyên truyền pháp lệnh dân số, một số vấn đề liên quan đến xây dựng nông thôn mới tại xã Hưng Đạo

Hội nghị phổ biến tuyên truyến pháp lệnh dân số và một số vấn đề liên quan đến chương trình nông thôn mới nhằm nâng cao hiểu biết tới mọi tầng lớp cán bộ, nhân dân trong địa phương,

 

       Thực hiện Quyết định 37/2008/QĐ - TTg ngày 13/3/2008 của Thủ tướng Chính phủ. Thực hiện sự chỉ đạo của UBND huyện Đông Triều “Về việc tuyên truyền phổ biến giáo dục pháp luật năm 2013”. UBND – UB MTTQ xã Hưng Đạo đã xây dựng kế hoạch tuyên truyến pháp luật tới mọi đối tượng người dân trong địa phương. Sáng ngày 09/08/2013, UBND – UB MTTQ xã Hưng Đạo – huyện Đông Triều – Tỉnh Quảng Ninh kết hợp cùng với Trung tâm bồi dưỡng chính trị huyện Đông Triều và TTHTCĐ tổ chức hội nghị tuyên truyền pháp lệnh dân số, một số vấn đề liên quan đến xây dựng nông thôn mới. Tới tham dự hội nghị có 101 hội viên của các đoàn thể gồm: Hội nông dân, Hội cựu chiến binh, Hội LHPN, Đoàn thanh niên.

 

Ông: Nguyễn Văn Sáng – Giám đốc trung tâm bồi dưỡng chính trị huyện Đông Triều tuyên truyền pháp lệnh dân số và một số vấn đề liên quan đến chương trình xây dựng NTM tại xã Hưng Đạo

 

              Hội nghị phổ biến tuyên truyến pháp lệnh dân số và một số vấn đề liên quan đến chương trình nông thôn mới nhằm nâng cao hiểu biết tới mọi tầng lớp cán bộ, nhân dân trong địa phương, giúp cho mọi người biết “sống và làm việc theo hiến pháp và pháp luật”, góp phần phát huy sức mạnh đoàn kết  nhân dân trong công cuộc xây dựng nông thôn mới của xã Hưng Đạo.

 

                                                              TTHTCĐ xã Hưng Đạo

                                                              CTV: Nguyễn Thị Nhung