Xuất bản thông tin

Hội nghị tuyên truyền Pháp lệnh công an xã và một số vấn đề liên quan đến xây dựng nông thôn mới của xã Hưng Đạo

Hội nghị tuyên truyền Pháp lệnh công an xã và một số vấn đề liên quan đến xây dựng nông thôn mới của xã Hưng Đạo

Tư vấn Pháp lệnh công an giúp cho những đồng chí làm công tác pháp luật của địa phương nắm vững và nâng cao trình độ chuyên môn nghiệp vụ. nâng cao trình độ dân trí, góp phần bảo vệ trật tự xã hội, xây dựng nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa.

 

       Sáng ngày 29 tháng 8 năm 2013, UBND – UB MTTQ xã Hưng Đạo đã phối hợp với Trung tâm chính trị huyện Đông Triều(Ông Nguyễn Văn Sáng – Giám đốc Trung tâm chính trị huyện Đông Triều trực tiếp chỉ đạo Hội nghị) và TT HTCĐ xã tổ chức Hội nghị tuyên truyền Pháp lệnh công an xã và một số vấn đề liên quan đến xây dựng nông thôn mới tới 104 đồng chí trong lực lượng dân quân,dự bị động viên, lực lượng công an xã.

 

Ông: Nguyễn Văn Sáng – Giám đốc Trung tâm chính trị huyện Đông Triều trực tiếp chỉ đạo Hội nghị tuyên truyền pháp luật tại xã Hưng Đạo

 

Các đ/c: Dân quân, quân dự bị, công an xã về dự hội nghị đông đủ

 

        Hội nghị tuyên truyền Pháp lệnh công an và một số vấn đề liên quan đến xây dưng nông thôn mới nhằm phổ biến kịp thời, đầy đủ những nội dung pháp luật, chính sách liên quan đến đời sống sinh hoạt của cán bộ và nhân dân trong xã, tạo điều kiện để công dân sử dụng pháp luật làm cộng cụ bảo vệ quyền lợi và lợi ích hợp pháp của mình. Đồng thời, giúp cho những đồng chí làm công tác pháp luật của địa phương nắm vững và nâng cao trình độ chuyên môn nghiệp vụ. nâng cao trình độ dân trí, góp phần bảo vệ trật tự xã hội, xây dựng nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa, địa phương xã Hưng Đạo văn minh, trật tự, bình yên, phát triển.

 

                                                     TT HTCĐ xã Hưng Đạo

                                                     CTV: Nguyễn Thị Nhung