Xuất bản thông tin

Hội nghị tổng kết Tổ đảng 76 năm 2014 tại xã Hưng Đạo

Hội nghị tổng kết Tổ đảng 76 năm 2014 tại xã Hưng Đạo

Đảng viên nơi cư trú tiếp tục thực hiện tốt nhiệm vụ đề ra trong năm tới, biết năng động vận dụng sức mạnh đại đoàn kết trong đảng với lòng dân cùng chung tay xây dựng nông thôn mới, xây dựng xã Hưng đạo vững mạnh, văn minh, giàu đẹp.


          Thực hiện nghiêm túc Quy định 76-QĐ/TW, ngày 09 tháng 11 năm 2014 các Tổ đảng nơi cư trú  thôn Mễ xá 3 - xã Hưng Đạo – Huyện Đông Triều – Tỉnh Quảng Ninh đã tiến hành tổng kết Tổ đảng 76 nơi cư trú năm 2014 và phương hướng nhiệm vụ năm 2015. Về tham dự và chỉ đạo Hội nghị có đồng chí Vương Văn Thuần – Bí thư Đảng ủy, các đồng chí trong BCH đảng ủy, Ông: Nguyễn Văn Thành -Thôn trưởng, Ông: Nguyễn Văn Quyết – MTTQ thôn Mễ xá 3 cùng 60 đồng chí đảng viên sinh hoạt tại Tổ đảng 76 thôn Mễ xá 3. Năm 2014, các đồng chí đảng viên thuộc Tổ đảng 76 thôn Mễ xá 3 đã phấn đấu thực hiện tốt nghĩa vụ công dân, nghĩa vụ trách nhiệm của đảng viên đương chức ở nơi cư trú, thường xuyên giữ mối liên hệ với cấp ủy cơ sở nơi cư trú, gương mẫu đi đầu trong mọi phong trào của địa phương, góp phần quan trọng vào kết quả thực hiện nhiệm vụ chính trị của xã nhà.

Đ/c: Vương Văn Thuần – Bí thư Đảng ủy tặng hoa đ/c: Nguyễn Văn Quang – Tổ trưởng Tổ đảng 76 thôn Mễ xá 3 xã Hưng Đạo

        Tổ đảng và đảng viên trong Tổ đảng đã thống nhất, đoàn kết, quyết tâm phấn đấu thực hiện đúng nội quy của Điều lệ đảng, Quy đinh số 76- QĐ/TW của Bộ chính trị, hướng dẫn của tổ chức Đảng cấp trên, quy chế về việc tổ chức nội dung sinh hoạt, xây dựng và giữ mối liên hệ của tổ đảng nơi cư trú thôn Mễ xá 3. Đảng viên tự giác, nghiêm túc thực hiện tốt 03 nhiệm vụ của người đảng viên nơi cư trú theo Quy định số 76-QĐ/TW. Thông báo kịp thời cho cán bộ Tổ về lý do đảng viên không tham gia sinh hoạt tại tổ đảng. Duy trì sinh hoạt Tổ đảng đều đặn và đầy đủ 02 lần/năm(Tháng 6 và tháng 12), tham gia đóng quỹ Tổ đầy đủ và thực hiện tốt nhiệm vụ chính trị, yêu cầu xã hội hóa của điạ phương. Tổ đảng đã tiếp thu những ý kiến chỉ đạo của đ/c Vương Văn Thuần – Bí thư Đảng ủy xã, phát huy những mặt mạnh, những thành quả đạt được trong những năm ra trong qua, tiếp tục thực hiện tốt nhiệm vụ đề ra trong năm tới, biết năng động vận dụng sức mạnh đại đoàn kết trong đảng với lòng dân cùng chung tay xây dựng nông thôn mới, xây dựng xã Hưng đạo vững mạnh, văn minh, giàu đẹp.

 

TTHTCĐ xã Hưng Đạo

CTV: Nguyễn Thị Nhung