Xuất bản thông tin

Hội nghị đánh giá mô hình sản xuất một số giống lúa mới vụ xuân 2013

Hội nghị đánh giá mô hình sản xuất một số giống lúa mới vụ xuân 2013

Mục đích khảo nghiệm các giống lúa chất lượng cao để đánh giá và đưa vào cơ cấu giống của huyện các giống lúa có năng suất cao, phẩm chất tốt, kháng một số đối tượng sâu bệnh và phù hợp với điều kiện tại địa phương.

 

        Thực hiện chủ trương của Thường trực Huyện ủy, UBND huyện Đông triều trong sản xuất nông nghiệp, tích cực chuyển đổi cơ cấu mùa vụ, cơ cấu cây trồng, mang lại hiệu quả kinh tế cao.Vụ xuân nâm 2013, Phòng NN&PTNN đã áp dụng tiến bộ khoa học kỹ thuật đưa một số giống lúa mới có tiềm năng, năng suất, chất lượng tốt vào thử nghiệm.

        Sáng ngày 22 tháng 05 năm 2013, Phòng NN&PTNT Huyện đã tổ chức Hội nghị đánh giá mô hình sản xuất một số giống lúa mới tại xã Hưng Đạo – Huyện Đông Triều – Tỉnh Quảng Ninh. Tham gia thăm đồng và hội nghị có đầy đủ các đồng chí đại diện: Hội Phụ Nữ, Hội Nông dân, Phó chủ tịch xã, chủ nhiệm HTX, Khuyến nông viên của 21 xã, thị trấn trên toàn huyện. Trong vụ xuân năm 2013, Phòng NN&PTNN huyện đã triển khai 6 điểm khảo nghiệm giống lúa có triển vọng TBR288, TBR277, TBR255, TBR117, DH18, DQ11 tại xã Hưng Đạo. Mục đích khảo nghiệm các giống lúa chất lượng cao để đánh giá và đưa vào cơ cấu giống của huyện các giống lúa có năng suất cao, phẩm chất tốt, kháng một số đối tượng sâu bệnh và phù hợp với điều kiện tại địa phương.

 

Đại biểu về dự Hội nghị Hội nghị đánh giá mô hình sản xuất một số giống lúa mới vụ xuân 2013

 

 

 

 

Các đ/c đại diện chi 21 xã, thị trấn đi thăm và đánh giá thực tế chất lượng của các giống lúa đưa vào khảo nghiệm vụ xuân 2013 tại xã Hưng Đạo

 

Đ/c: Đặng Văn Diềm – Trưởng Phòng NN&PTNN huyện Đông Triều báo cáo đánh giá kết quả khảo nghiệm một số giống lúa mới vụ xuân 2013

 

       Mô hình triển khai đã được sự hưởng ứng và tạo điều kiện thuận lợi của chính quyền địa phương cũng như sự tham gia phối hợp giữa các cơ quan, ban ngành tại địa phương trong việc triển khai. Các hộ nông dân tham gia tích cực, thực hiện đúng quy trình kỹ thuật.

      Với công tác đầu tư một số mô hình khảo nghiệm giống lúa mới đã đạt được, là những giống lúa có tiềm năng nhân rộng. Phòng NN&PTNN huyện có đề nghị cấp trên tiếp tục chỉ đạo xây dựng mô hình vào các vùng quy hoạch sản xuất lúa tập trung và có chính sách hỗ trợ, từ đó làm cơ sở tuyên truyền và nhân rộng mô hình, nhằm dần thay thế những giống lúa thuần năng suất và chất lượng thấp mà trước đây nông dân địa phương vẫn cấy. Đây là những nội dung quan trọng góp phần hoàn thành mục tiêu Chương trình sản xuất nông nghiệp, phát triển sản xuất nông nghiệp hàng hóa tập trung gắn với xây dựng nông thôn  mới giai đoạn 2011-2015 của địa phương.

 

                                                                 TTHTCĐ xã Hưng Đạo

                                                                  CTV: Nguyễn Thị Nhung