Xuất bản thông tin

Hội đồng nhân dân khóa XX phường Hưng Đạo tổ chức kỳ họp thứ nhất, nhiệm kỳ 2016 - 2021

Hội đồng nhân dân khóa XX phường Hưng Đạo tổ chức kỳ họp thứ nhất, nhiệm kỳ 2016 - 2021

Các đại biểu HĐND sẽ luôn sát dân, vì dân, tích cực học tập, rèn luyện tu dưỡng đạo đức, nâng cao kiến thức, tham mưu với cơ quan chức năng để phát triển đồng bộ về mọi mặt của địa phương, đời sống vật chất, tinh thần, an ninh, an toàn thực phẩm… của người dân Hưng Đạo ngày càng được nâng cao.


Căn cứ Luật bầu cử đại biểu Quốc hội và đại biểu Hội đồng nhân dân số 85/2015/QH13. Ủy ban bầu cử phường Hưng Đạo đã chỉ đạo các tổ chức triển khai cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XIV và bầu cử đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp, nhiệm kỳ 2016 - 2021 đảm bảo theo luật định. Ngày 23 tháng 05 năm 2016, với sự quyết tâm, cố gắng của cả hệ thống chính trị và các tổ chức phụ trách bầu cử từ phường đến cơ sở, cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XIV và đại biểu HĐND các cấp, nhiệm kỳ 2016 - 2021 thành công tốt đẹp. Ngày 05 tháng 07 năm 2016, Hội đồng nhân dân khóa XX phường Hưng Đạo khóa XX đã tiến hành tổ chức kỳ họp thứ nhất, nhiệm kỳ 2016 - 2021. Tới tham dự và chỉ đạo kỳ họp có đồng chí Hà Hải Dương - Tỉnh ủy viên - phó Bí thư thị ủy - Chủ tịch UBND thị xã Đông Triều, đồng chí: Lê Minh Thì - phó chủ tịch HND thị xã. Đồng chí: Vương Văn Thuần - Bí thư Đảng ủy - Chủ tịch UBND phường, đồng chí: lê Hải Câu - phó bí thư Thường trực phường và các đồng chí lãnh đạo các ban ngành, đoàn thể của phường, của các khu và trường học cùng sự có mặt đầy đủ của 25 ông bà trúng cử HĐND khóa XX.

 

 

Quang cảnh kỳ họp

Kỳ họp đã tiến hành báo cáo kết quả bầu cử và kết quả xác nhận tư cách đại biểu HĐND phường khoá XX, nhiệm kỳ 2016 - 2021 và bầu các chức danh của HĐND phường khoá XX  một cách nghiêm túc, công khai, minh bạch:

 

Công tác bầu cử các chức danh HĐND phường Hưng Đạo tại kỳ họp thứ nhất

 

Các đồng chí giữ chức danh của HĐND phường khóa XX

Đồng chí Hà hải Dương- Tỉnh ủy viên - phó Bí thư thị ủy - Chủ tịch UBND thị xã chúc mừng đồng chí Vương Văn Thuần - Bí thư Đảng ủy - Chủ tịch UBND phường

Những gương mặt sáng giá đại diện cho 25 ứng cử viên trúng cử của địa phương đã được giữ những trọng trách của HĐND khóa XX mà cử tri đã tin tưởng giao phó:

- Chủ tịch HĐND phường:          Đ/c: Nguyễn Văn Đảm

- Phó chủ tịch HĐND phường:   Đ/c: Dương Duy Tùng

- Trưởng ban KT - XH:                 Đ/c: Nguyễn Đức Đang

- Phó ban KT - XH:                        Đ/c: Nguyễn Thị Ban

- Trưởng ban Pháp chế:               Đ/c: Nguyễn Văn Thức

- Phó ban Pháp chế:                     Đ/c: Lê Thị Xuân

-Chủ tịch UBND phường:             Đ/c: Vương Văn Thuần      

- Phó chủ tịch UBND phường:     Đ/c: Phạm Văn Bảo

- Ủy viên UBND phường:            Đ/c: Trương Quốc Thịnh và đ/c: Phạm Văn Tiến

          Ông Vương Văn Thuần đã thay mặt UBND phường phát biểu trước HĐND phường việc thực hiện nhiệm vụ, quyền hạn được giao trong nhiệm kỳ: luôn sát dân, vì dân, tích cực học tập, rèn luyện tu dưỡng đạo đức, nâng cao kiến thức, tham mưu với cơ quan chức năng để phát triển đồng bộ về mọi mặt của địa phương, đời sống vật chất, tinh thần, an ninh, an toàn thực phẩm… của người dân Hưng Đạo ngày càng được  nâng cao.

 

Nguyễn Thị Nhung - TTHTCĐ phường Hưng Đạo