Xuất bản thông tin

Hội Cựu chiến binh phường Hưng Đạo nêu cao tinh thần trách nhiệm trong thực hiện các nhiệm vụ chính trị của địa phương

Hội Cựu chiến binh phường Hưng Đạo nêu cao tinh thần trách nhiệm trong thực hiện các nhiệm vụ chính trị của địa phương

Hội CCB phường Hưng Đạo phấn đấuvđạt trong sạch vững mạnh xuất sắc, nhằm góp phần thực hiện thắng lợi các mục tiêu nhiệm vụ của phường năm 2017.


Trong phong trào xây dựng Nông thôn mới của cả nước đã và đang được toàn Đảng, toàn dân và toàn quân cùng chung sức, chung lòng, nỗ lực hoàn thành các chỉ tiêu đã đề ra. Bộ mặt nông thôn thay đổi từng ngày, đời sông vật chất, tinh thần của người dân ngày càng được nâng cao. Nhân dân và cán bộ phường Hưng Đạo đã hai lần được nhận Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ về thành tích đã hoàn thành xuất sắc chương trình xây dựng Nông thôn mới. Để đạt được những kết quả trên, có sự đóng góp không nhỏ về công sức, trí tuệ, kinh nghiệm…và luôn luôn nêu cao tinh thần trách nhiệm trong thực hiện các nhiệm vụ chính trị, kinh tế địa phương của Hội Cựu chiến binh phường nhà.

 

 

Một số hình ảnh hoạt động tại Hội nghị của Chi hội CCB khu Mễ xá 3

 

          Dưới sự lãnh đạo sát sao của Đảng ủy, tinh thần trách nhiệm cao của Chủ tịch Hội CCB phường Hưng Đạo(ông: Nguyễn Văn Thức) đã thường xuyên quán triệt cho cán bộ, hội viên của Hội nêu cao tinh thần trách nhiệm, tinh thần đoàn kết, khơi dậy được tiềm năng, bản chất truyền thống bộ đội cụ Hồ, tuyên truyền vận động Hội viên và gia đình chấp hành tốt các chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước và quy định của địa phương. Tổng số hội viên của Hội năm 2016 là 492 đồng chí, các hội viên đều có ý thức giúp nhau làm kinh tế xóa đói giảm nghèo. Số hộ khá, giàu chiếm 63,64%, hộ trung bình chiếm 34,14%, hộ nghèo chiếm 1,21%, hộ cận nghèo chiếm 1,01%. Kế hoạch năm 2017, Hội phấn đấu tăng tỷ lệ hộ khá giàu, giảm hộ nghèo và hộ cận nghèo. Các Chi hội 100% đạt trong sạch vững mạnh, Hội CCB phường Hưng Đạo đạt trong sạch vững mạnh xuất sắc, nhằm góp phần thực hiện thắng lợi các mục tiêu nhiệm vụ của phường năm 2017.

 

Nguyễn Thị Nhung - TTHTCĐ phường Hưng Đạo