Xuất bản thông tin

Hoạt động an ninh - quốc phòng xã Hưng Đạo

Hoạt động an ninh - quốc phòng xã Hưng Đạo

Được sự quan tâm chỉ đạo của huyện uỷ, UBND huyện, Công an - Ban chỉ huy quân sự huyện, Ban chấp hành Đảng uỷ xã. Công tác lãnh đạo, chỉ đạo của cấp uỷ - chính quyền địa phương xác định rõ: Công tác an ninh - quốc phòng là nhiệm vụ quan trọng trong các nhiệm vụ chính trị của địa phương.

 HOẠT ĐỘNG: AN NINH - QUỐC PHÒNG XÃ HƯNG ĐẠO

         Xã Hưng Đạo - Huyện Đông Triều - Tỉnh: Quảng Ninh là một xã có vị trí địa lý quan trọng, thuận lợi cho việc phát triển kinh tế, xã hội. Đồng thời cũng có không ít những tiềm ẩn phức tạp về hoạt động của các loại tội phạm, tệ nạn xã hội và an ninh - quốc phòng.

         Được sự quan tâm chỉ đạo của huyện uỷ, UBND huyện, Công an - Ban chỉ huy quân sự huyện, Ban chấp hành Đảng uỷ xã. Công tác lãnh đạo, chỉ đạo của cấp uỷ - chính quyền địa phương xác định rõ: Công tác an ninh - quốc phòng là nhiệm vụ quan trọng trong các nhiệm vụ chính trị của địa phương.

        Lực lượng vũ trang(LLVT)xã Hưng Đạo đã không ngừng phát huy truyền thống cách mạng tích cực đấu tranh phòng chống tội phạm, tệ nạn xã hội, giữ vững an ninh chính trị, đảm bảo trật tự an toàn xã hội , xây dựng vững chắc thế trận an ninh nhân dân, quốc phòng toàn dân, tạo môi trường lành mạnh cho sự phát triển kinh tế xã hội ,ổn định đời sống cho nhân dân. Thành tích đó đã được Đảng, nhân dân ghi nhận. Ngày 17 tháng 01 năm 2013, trong hội nghị tổng kết công tác Quốc phòng - An ninh năm 2012; Triển khai nhiệm vụ năm 2013. Lãnh đạo cấp trên đánh giá rất cao những thành tích mà LLVT xã Hưng Đạo đã đạt được trong năm qua về công tác quân sự địa phương và công tác đảm bảo an ninh trật tự năm 2012.

 

 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Đồng chí: Phạm Bảo Quý – Trưởng công an xã Hưng đạo

Chỉ đạo hội nghị

       Lực lượng vũ trang(LLVT)xã Hưng Đạo luôn bám sát vào tình hình thực tiễn của địa phương, trong nước, được dự đoán tình hình thế giới và khu vực tiếp tục có những diễn biến phức tạp, các thế lực thù địch tiếp tục đẩy mạnh chiến lược “diễn biến hoà bình” , bạo loạn lật đổ nhằm chống phá công cuộc xây dựng xã hội chủ nghĩa của nước ta. Tình hình an ninh chính trị - trật tự an toàn xã hội có thể có những diễn biến mới, tiềm ẩn nhiều phức tạp hơn, hoạt động của các loại tội phạm và tệ nạn xã hội ngày một tinh vi và xảo quyệt hơn. Từ đó, LLVT xã Hưng Đạo đã xây dựng kế hoạch hoạt động chi tiết, cụ thể và các biện pháp quyết tâm thực hiện nhằm giữ vững ổn định chính trị, đảm bảo an ninh quốc phòng trong tình hình và điều kiện thực tế hiện nay, đem lại sự bình yên cho Tổ Quốc.

     Trước hết, Đảng uỷ -UBND xã đã chỉ đạo phối hợp chặt chẽ LLVT cùng với các cấp, các ngành, các cơ quan, đoàn thể, nhân dân… trên địa bàn cùng chung tay góp sức thực hiện tốt mọi nhiệm vụ an ninh –quốc phòng.  để nhân dân đón tết Quý Tỵ vui vẻ, an toàn, hạnh phúc.

 

TTHTCĐ xã Hưng Đạo

  CTV: Nguyễn Thị Nhung