Xuất bản thông tin

Hệ thống chính trị xã Hưng Đạo tổ chức Hội nghị triển khai lấy ý kiến nhân dân về Dự thảo sửa đổi hiến pháp năm 1992

Hệ thống chính trị xã Hưng Đạo tổ chức Hội nghị triển khai lấy ý kiến nhân dân về Dự thảo sửa đổi hiến pháp năm 1992

Ngày 18 tháng 02 năm 2013, ngày làm việc đầu tiên của năm mới Quý Tỵ cả hệ thống chính trị xã: Hưng Đạo – Huyện: Đông Triều – Tỉnh: Quảng Ninh đã tổ chức Hôi nghị triển khai lấy ý kiến nhân dân về Dự thảo sửa đổi Hiến pháp năm 1992.

Thực hiện chỉ thị số 22-CT/TW ngày 28/12/2012 của Bộ chính trị, Nghị quyết số 38/2012/QH13 ngày 23/11/2012 của Quốc hội Nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam.

           Ngày 18 tháng 02 năm 2013, ngày làm việc đầu tiên của năm mới  Quý Tỵ cả hệ thống chính trị xã: Hưng Đạo – Huyện: Đông Triều – Tỉnh: Quảng Ninh đã tổ chức Hôi nghị triển khai lấy ý kiến nhân dân về Dự thảo sửa đổi Hiến pháp năm 1992.

 

Hình ảnh đ/c Phạm Văn Bảo –Ủy viên thường vụ Đảng ủy - Phó Chủ tịch HĐND xã chủ trì hội nghị

          Việc tổ chức lấy ý kiến nhân dân về Dự thảo sửa đổi Hiến pháp năm 1992 là một đợt sinh hoạt chính trị quan trọng, rộng lớn trong toàn Đảng bộ, toàn thể nhân dân và cả hệ thống chính trị của xã, nhằm phát huy quyền làm chủ, huy động trí tuệ, tâm huyết của nhân dân, thể hện ý chí, nguyện vọng và tạo sự đồng thuận của nhân dân. Nâng cao nhận thức đúng đắn và trách nhiệm của cơ quan, tổ chức nhân dân và mỗi cá nhân đối với việc sửa đổi Hiến pháp năm 1992. Đảng bộ xã đã lên kế hoạch, phân công nhiệm vụ cho các thành viên trong Ban chỉ đạo và tổ chức triển khai lấy ý kiến nhân dân về Dự thảo sửa đổi Hiến pháp năm 1992. Nhân dân xã Hưng Đạo sẵn có lòng yêu quê hương đất nước, đoàn kết một lòng, sống và làm việc theo Hiến pháp và pháp luật vì mục tiêu dân giàu, nước mạnh, dân chủ, công bằng, văn minh. Nên việc lấy ý kiến nhân dân về Dự thảo sửa đổi Hiến pháp năm 1992 sẽ sớm đạt kết quả tôt nhất.

 

                                              TTHTCĐ xã Hưng Đạo

                                             CTV: Nguyễn Thị Nhung