Xuất bản thông tin

HĐND xã Hưng Đạo họp triển khai đề án thành lập thị xã Đông Triều vào năm 2015

HĐND xã Hưng Đạo họp triển khai đề án thành lập thị xã Đông Triều vào năm 2015

Đảng bộ - chính quyền và nhân dân Hưng Đạo tiếp tục phấn đấu không ngừng để cùng toàn thể nhân dân trong huyện đón nhận Đông Triều trở thành thị xã Đông Triều vào năm 2015.


Để thực hiện triển khai Đề án thành lập thị xã Đông Triều và các phường thuộc thị xã Đông Triều – Tỉnh Quảng Ninh số 176/BC-UBND huyện Đông Triều ngày 01 tháng 11 năm 2014. Sáng ngày 04 tháng 11 năm 2014, HĐND xã Hưng Đạo tổ chức kỳ họp thứ 10 – kỳ họp bất thường nhiệm kỳ 2011-2016(Khóa XIX) triển khai đề án thành lập thị xã Đông Triều và các phường thuộc thị xã Đông Triều.

 

 Đ/c: Vương Văn Thuần – Bí thư Đảng ủy xã phát biểu chỉ đạo kỳ họp

 

Để  phát huy tiềm năng, lợi thế của Đông Triều đồng thời theo kịp với tốc độ đô thị hóa hiện nay trên địa bàn huyện Đông Triều và có những hướng đi phù hợp trong công tác quản lý điều hành phát triển kinh tế, văn hóa, xã hội và bảo đảm quốc phòng, an ninh. Do đó, việc thành lập thị xã Đông Triều là nhu cầu khách quan, nhằm giải quyết những bất cập do sự phát triển kinh tế - xã hội và đô thị hiện nay, phù hợp với quy hoạch phát triển kinh tế - xã hội của địa phương và các quy hoạch ngành, lĩnh vực đã được cấp có thẩm quyền phê duyệt, đồng thời đáp ứng được nguyện vọng của Đảng bộ, chính quyền nhân dân các dân tộc huyện Đông Triều. Khi thành lập thị xã, đối với nhân dân sẽ có điều kiện nâng cao chất lượng cuộc sống về văn hóa, tinh thần, được hưởng các dịch vụ chăm sóc y tế tốt nhất, tiếp thu những thành tựu công nghệ tiên tiến, khoa học kỹ thuật phục vụ đời sống. Ngoài ra, còn thu hút được nhiều dự án hợp tác về kinh tế của các thành phần kinh tế, các doanh nghiệp trong và ngoài tỉnh sẽ tạo ra nhiều cơ hội việc làm cho người dân, góp phần vào chuyển dịch cơ cấu ngành nghề nhằm nâng cao mức sống của người dân, cuộc sống người dân sẽ đước nâng lên theo hướng văn minh, tiến bộ.

 

Các đ/c thành viên lắng nghe và tham gia đóng góp ý kiến cho đề án

 

 Xã Hưng Đạo có vị trí địa lý quan trọng của Đông Triều, Đảng bộ - chính quyền và nhân dân Hưng Đạo đã nỗ lực phấn đấu hoàn thành các tiêu chí NTM năm 2014, đã được Thủ tướng Chính phủ tặng Bằng khen và phần thưởng xứng đáng. Hưng Đạo tiếp tục phấn đấu không ngừng để cùng toàn thể nhân dân trong huyện đón nhận Đông Triều trở thành thị xã Đông Triều vào năm 2015.

 

                               TTHTCĐ xã Hưng Đạo

                                 CTV: Nguyễn Thị Nhung