Xuất bản thông tin

Giao lưu tiếng hát các làng xã Hưng Đạo năm 2013

Giao lưu tiếng hát các làng xã Hưng Đạo năm 2013

Giao lưu tiếng hát các làng đã tạo được không khí vui tươi, phấn khởi, thi đua học tập, lao động sản xuất, đẩy mạnh phong trào chung sức xây dựng nông thôn mới, xây dựng quê hương xã Hưng Đạo ngày càng giàu đẹp, văn minh.

 

       Thực hiện Kế hoạch liên tịch số 09/KHLT/MTTQ-VHTT ngày 26/5/2013 của Ban Thường trực Ủy ban Mặt trận Tổ quốc – Phòng Văn hóa Thông tin huyện Đông Triêu “ V/v tổ chức liên hoan tiếng hát làng, khu phố huyện Đông Triều năm 2013”. Thường trực Ủy ban MTTQ xã Hưng Đạo phối hợp với Ủy ban nhân dân xã, TTHTCĐ xây dựng kế hoạch tổ chức “ Giao lưu tiếng hát các làng xã Hưng Đạo năm 2013”, nhằm ôn lại truyền thống cách mạng hào hùng, vẻ vang của Đảng bộ , chính quyền và nhân dân các dân tộc tỉnh Quảng Ninh qua 50 năm xây dựng và phát triển, tạo không khí phấn khởi trong các tầng lớp nhân dân trong xã, nhất là từ các làng, khu dân cư để chào mừng kỷ niệm 65 năm ngày Chủ tịch Hồ Chí minh ra lời kêu gọi thi  đua ái quốc(11/6/1948 – 11/6/2013), kỷ niệm 50 năm Ngày thành lập tỉnh Quảng Ninh(30/10/1963 – 30/10/2013), kỷ niệm 83 năm Ngày thành lập Mặt trận thống nhất Việt Nam(18/11/1930 – 18/11/2013) và chào mừng Đại hội Mặt trận Tổ quốc xã (trong quý VI/2013), các Ngày lễ lớn của dân tộc năm 2013.  Trong tháng 7/2013, kế hoạch: “ giao lưu tiếng hát các làng” đã được triển khai tới 8/8 làng. Các diễn viên không chuyên của các làng say sưa luyện tập với sự cổ vũ động viên của các cấp lãnh đạo và các tầng lớp nhân dân. Đến ngày 20/8/2013, cả 8 làng đã có dịp đem lời ca tiếng hát và tiểu phẩm của làng mình để giao lưu với các làng bạn trong xã.

 

 

Lãnh đạo địa phương tặng hoa động viên 8 làng tham gia giao lưu tiếng hát các làng – xã Hưng Đạo năm 2013.

 

 

 

 

 

 

 

      Các tiết mục văn nghệ của các làng đã đem lại cho nhân dân tình yêu quê hương đất nước, con người Hưng Đạo nói riêng và con người Việt Nam nói chung, ca ngợi Đảng Cộng sản Việt Nam, Chủ Tịch Hồ Chí Minh, ca ngợi truyền thống đại đoàn kết dân tộc, truyền thống đấu tranh cách mạng của nhân dân Việt Nam. Biểu dương những gia đình văn hóa tiêu biểu, những gương người tốt việc tốt, tinh thần tự lực, tự cường,ý chí vươn lên làm giàu chính đáng, giới thiệu những thành tựu đã đạt được trong công cuộc xây dựng nông thôn mới và chỉnh trang đô thị, xây dựng làng văn hóa, gia đình văn hóa. Bên cạnh đó, cũng phê phán những thói hư, tật xấu, tệ nạn xã hội, các hủ tục lạc hậu, mê tín dị đoan làm ảnh hưởng đến quá trình xây dựng và phát triển bền vững của quê hương. Giao lưu tiếng hát các làng đã tạo được không khí vui tươi, phấn khởi, thi đua học tập, lao động sản xuất, đẩy mạnh phong trào chung sức xây dựng nông thôn mới, xây dựng quê hương xã Hưng Đạo ngày càng giàu đẹp, văn minh, cơ bản đạt các tiêu chí xây dựng nông thôn mới trong năm 2013.

 

 

Cán bộ và nhân dân xã Hưng Đạo đến dự và cổ vũ động viên phong trào văn nghệ cho các làng trong buổi giao lưu.

 

 

 

 

 

 

 

Một số tiết mục văn nghệ của các làng trong buổi giao lưu

 

 

 

 

 

 

 

                                           TTHTCĐ xã Hưng Đạo

 

 

 

 

 

 

                                            CTV: Nguyễn Thị Nhung