Xuất bản thông tin

Đảng bộ phường Hưng Đạo tổ chức Hội nghị Học tập, quán triệt và thực hiện Nghị quyết Hội nghị lần thứ Năm Ban Chấp hành Trung ương Đảng(khóa XII)

Đảng bộ phường Hưng Đạo tổ chức Hội nghị Học tập, quán triệt và thực hiện Nghị quyết Hội nghị lần thứ Năm Ban Chấp hành Trung ương Đảng(khóa XII)

Hội nghị Học tập, quán triệt và thực hiện Nghị quyết Trung ương 5(khóa XII) của Đảng bộ phường Hưng Đạo góp phần tạo sự thống nhất cao trong hệ thống chính trị, sự đồng thuận trong nhân dân và các lực lượng xã hội để triển khai thực hiện Nghị quyết đạt kết quả cao.


Thực hiện Kế hoạch số 119-KH/TU, ngày 23 tháng 6 năm 2017 của Ban Thường vụ Thị ủy Đông Triều về học tập, quán triệt và thực hiện Nghị quyết Hội nghị lần thứ Năm Ban Chấp hành Trung ương Đảng (khóa XII)(Nghị quyết Trung ương 5). Ngày 22 tháng 7 năm 2017, Đảng bộ phường Hưng Đạo tổ chức Hội nghị Học tập, quán triệt và thực hiện Nghị quyết Trung ương 5(khóa XII) tới toàn thể đảng viên trong Đảng bộ.

 

 

Quang cảnh Hội nghị

 

Đồng chí Vương Văn Thuần - Bí thư Đảng bộ phường Hưng Đạo tại Hội nghị

 

          Hội nghị Học tập, quán triệt và thực hiện Nghị quyết Trung ương 5(khóa XII) của Đảng bộ phường Hưng Đạo do đồng chí Vương Văn Thuần trực tiếp chỉ đạo phù hợp với tình hình thực tế của địa phương nên thu hút được sự tập trung chú ý của đảng viên trong Đảng bộ. Thông qua việc học tập, quán triệt và thảo luận đi đến thống nhất nhận thức, nâng cao trách nhiệm, tạo được sự thống nhất trong Đảng, xây dựng được chương trình hành động, kế hoạch triển khai thực hiện theo chức năng, nhiệm vụ của các chi bộ đảm bảo thiết thực, hiệu quả, phù hợp với thực tiễn. Đồng thời đẩy mạnh tuyên truyền rộng rãi về chủ trương, quan điểm của Đảng trong Nghị quyết Trung ương 5(khóa XII); góp phần tạo sự thống nhất cao trong hệ thống chính trị, sự đồng thuận trong nhân dân và các lực lượng xã hội để triển khai thực hiện Nghị quyết đạt kết quả cao.

 

Nguyễn Nhung