Xuất bản thông tin

ĐẠI HỘI ĐẠI BIỂU NÔNG DÂN PHƯỜNG HƯNG ĐẠO LẦN THỨ XI NHIỆM KỲ 2018-2023

ĐẠI HỘI ĐẠI BIỂU NÔNG DÂN PHƯỜNG HƯNG ĐẠO LẦN THỨ XI NHIỆM KỲ 2018-2023

Sáng nay 8h ngày 13/1/2018 tại hội trường UBND phường Hưng Đạo hội nông dân phường Hưng Đạo đã long trọng tổ chức Đại hội đại biểu hội nông dân phường Hưng Đạo lần thứ XI, nhiệm kỳ 2018-2023
Về dự và chỉ đạo Đại hội có đồng chí Nguyễn Thị Quý - Phó Chủ tịch hội nông dân thị xã Đông Triều, Đ/c Vương Văn Thuần - Thị ủy viên - Bí thư Đảng bộ phường Hưng Đạo - Chủ tịch UBND phường Hưng Đạo,cùng khối MTTQ phường Hưng Đạo, HĐND phường Hưng Đạo và toàn thể các ban ngành đoàn thể, khối trường học, các doanh nghiệp đóng trên địa bàn phường Hưng Đạo, các hội viên về dự đông đủ.


Đồng chí Vũ Bá Tính chủ tịch hội lên báo cáo hoạt động nhiệm kỳ lần thứ X và đề ra phương hướng nhiệm kỳ 2018-2023 . 

          Trong nhiệm kỳ qua dưới sự chỉ đạo của các nghị quyết của Đảng nhà nước và pháp luật, của hội nông dân thị xã Đông Triều, của Đảng bộ phường Hưng Đạo hội nông dân phường Hưng Đạo đã hoàn thành tốt và vượt chỉ tiêu đề ra các nhiệm vụ về chính trị, kinh tế cấp trên giao.
Công tác xây dựng Hội tuyên truyền vận động nâng cao nhận thức cho cán bộ hội viên..
Làm tốt công tác tham mưu cho Đảng và chính quyền địa phương, hội luôn tổ chức và xây dựng phát triển hội viên, cho lên số lượng và chất lượng của công tác hội được duy trì và phát triển không ngừng nâng cao, công tác cán bộ, công tác đào tạo bồi dưỡng cho cán bộ, công tác kiểm tra giám sát, công tác xây dựng quỹ hội và chăm lo quyền lợi cho hội viên, công tác thi đua khen thưởng, hội cũng đã nêu vai trò trách nhiệm của hội khi tham gia phát triển nông nghiệp trong đó phong trào nông dân thi đua sản xuất, kinh doanh giỏi, đoàn kết giúp nhau và xóa đói giảm nghèo, hội đã làm tốt công tác dịch vụ, tư vấn hỗ trợ nông dân như vay vốn ngân hàng để hỗ trợ phát triển kinh tế, áp dụng các tiến bộ khoa học kỹ thuật trong sản xuất nông nghiệp, hội cũng nêu cao vài trò thi đua trong xây dựng và phát triển nông thôn mới, phong trào nông dân tham gia gìn giữ TTAN quốc phòng, hội cũng đã vận động " Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hoá kết khu dân cư" chăm sóc, bảo vệ sức khỏe cho hội viên nông dân. Hội đề cao vài trò trách nhiệm của hội với xây dựng giai cấp nông dân Việt Nam vững mạnh, trong đó công tác dạy nghề cho nông dân, công tác tham gia đánh giá giám sát, phản biện xã hội và góp phần hoàn thiện cơ chế chính sách phát triển nông nghiệp và xây dựng nông thôn mới. Hội cũng đã tích cực tham gia công tác xây dựng Đảng chính quyền địa phương. Trong nhiệm kỳ qua Hội đã báo cáo và đánh giá những mặt ưu điểm trọng tâm trong công tác hội cần tiếp tục phát huy những mặt mạnh song hội cũng thẳng thắn nhìn nhận về những mặt hạn chế nguyên nhân tồn tại, hoặc chưa làm tốt và đề ra phương hướng cho nhiệm kỳ tiếp theo cần khắc phục...


Hội đã đề ra phương hướng mục tiêu nhiệm vụ và giải pháp công tác hội và phong trào của hội nông dân nhiệm kỳ 2018-2023 tiếp tục phát huy những điểm mặt mạnh và hạn chế khắc phục những mặt hạn chế và đã đặt ra những nhiệm vụ cụ thể cho nhiệm kỳ 2018-2023.
Thay mặt cho hội nông dân thị xã Đông Triều Đ/c Nguyễn Thị Quý - Phó chủ tịch hội nông dân thị xã Đông Triều đã phát biểu ý kiến và chỉ đạo tại Đại hội, đồng chí ghi nhận công tác nhiệm kỳ trước của hội đã có những kết quả nổi bật và cần phát huy song Đ/c cũng đề ra một số giải phát cho hội để làm tốt công tác hội...
Thay mặt cho Đảng bộ, UBND phường Hưng Đạo Đ/c Vương Văn Thuần - Thị ủy viên - Bí thư đảng bộ phường Hưng Đạo - Chủ tịch UBND phường Hưng Đạo đã phát biểu ý kiến và chỉ đạo tại Đại hội; cần làm tốt công tác trọng tâm Hội, không ngừng phát huy vài trò của Hội, nâng cao về nhận thức Hội, xây dựng các mô hình kinh tế phù hợp, tạo mọi điều kiện về cơ sở vật chất, vốn đầu tư, mở các lớp bồi dưỡng, chuyển giao công nghệ kĩ thuật để áp dụng vào chăn nuôi sản xuất cho hội viên...

Một số hình ảnh diễn ra tại Đại hội

 

 

 

 

 

 

 

Đ/c Nguyễn Thị Quý - Phó chủ tịch hội nông dân thị xã Đông Triều phát biểu chỉ đạo và tặng hoa chúc mừng Đại hội

 

Đ/c Vương Văn Thuần - Thị ủy viên - Bí thư đảng bộ -  Chủ tịch UBND phường Hưng Đạo phát biểu ý kiến chỉ đạo Đại hội và tặng hoa chúc mừng

 

Ban chấp hành nhiệm kỳ mới ra mắt

 

Tăng cường công tác vận động xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh, công tác chính trị, công tác an ninh, công tác tham mưu cho Đảng chính quyền, công tác xoá đói giảm nghèo, nâng cao nhận thức xã hội, đảm bảo ATTTAN, ATGT, trong dịp tết Mậu Tuất 2018...
Đại hội cũng đã bầu ra những gương mặt tiêu biểu vào BCH mới, và bầu đại biểu đi dự đại hội cấp trên...
Đồng chí Vũ Bá Tính đã được Đại hội tín nhiệm tiếp tục được bầu làm chủ tịch hội nông dân phường Hưng Đạo nhiệm kỳ 2018-2023 trước sự tin tưởng của Đảng bộ chính quyền và hội viên nông dân phường Hưng Đạo…

Sau một phần hai ngày làm việc Đại hội đã kết thúc tốt đẹp hứa hẹn nhiệm kỳ mới sẽ mang lại sự kỳ vọng tốt đẹp cho bà con nông dân phường Hưng Đạo.

TTHTCĐ phường Hưng Đạo