Xuất bản thông tin

Đại hội Đại biểu Nghề cá lần thứ nhất của phường Hưng Đạo

Đại hội Đại biểu Nghề cá lần thứ nhất của phường Hưng Đạo

Hội nghề cá nhằm tập hợp những người làm nghề cá lại để hợp tác, hỗ trợ, giúp đỡ nhau về kinh tế, kỹ thuật, kinh nghiệm trong sản xuất, kinh doanh, dịch vụ, nâng cao giá trị sản phẩm hàng hóa, phòng tránh thiên tai, ngăn ngừa dịch bệnh và phát triển nguồn lợi thủy sản, bảo vệ môi trường.


Trong những năm qua, với sự nỗ lực, đoàn kết, thống nhất của cán bộ và nhân dân và sự vào cuộc của cả hệ thống chính trị phường Hưng Đạo đã được nhận Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ vào tháng 5 năm 2015:"Xã có thành tích xuất sắc trong chương trình xây dựng nông thôn mới" và thưởng 01 tỷ đồng. Đặc biệt, ngày 17 tháng 4 năm 2015, Hưng Đạo được UBND tỉnh Quảng Ninh tặng Lá cờ dẫn đầu trong phong trào thi đua:"Xây dựng nông thôn mới, phường thị trấn văn hóa năm 2014" và thưởng công trình 05 tỷ đồng. Để tiếp tục phát triển kinh tế, phường Hưng Đạo đã tổ chức Đại hội Nghề cá lần thứ nhất, nhiệm kỳ 2017-2022.

 

Quang cảnh Đại hội

 

Ông Trần Trọng Thoan - Chủ tịch Hội nghề cá phường Hưng Đạo

 

BCH Hội nghề cá phường Hưng Đạo khóa 1, nhiệm kỳ 2017-2022

 

            Phường Hưng Đạo nằm trong vùng lõi của thị xã Đông Triều, có tổng diện tích đất tự nhiên là 801(ha), xung quanh được bao bọc bởi sông Cầm, sông Đá Vách, sông Ngo, có 42(ha) diện tích ao hồ nuôi trồng thủy sản và có gần 2 km đường quốc lộ 18A chạy qua địa danh phường, nên rất thuận tiện cho giao lưu hàng hóa và phát triển kinh tế. Được sự quan tâm của Đảng ủy, UBND xã(Nay là phường) và sự chỉ đạo hướng dẫn của Hội Nghề cá huyện(Nay là thị xã) Đông Triều. Hội Nghề cá lâm thời được thành lập tháng 12 năm 2006. Từ đó, Hội đã đi vào hoạt động tuyên truyền vận động hội viên chuyển đổi một số diện tích đất cấy lúa kém hiệu quả sang nuôi trồng thủy sản đã thu hút được hàng trăm lao động lúc nông nhàn. Để phát triển nhanh, mạnh, bền vững rất cần sự quan tâm chỉ đạo của các ngành, các cấp, sự đồng tâm nhất trí cao của những người nuôi cá. Đại hội Nghề cá phường Hưng Đạo lần thứ nhất, nhiệm kỳ 2017-2022 là việc làm rất thiết thực, nhằm tập hợp những người làm nghề cá lại để hợp tác, hỗ trợ, giúp đỡ nhau về kinh tế, kỹ thuật, kinh nghiệm trong sản xuất, kinh doanh, dịch vụ, nâng cao giá trị sản phẩm hàng hóa, phòng tránh thiên tai, ngăn ngừa dịch bệnh và phát triển nguồn lợi thủy sản, bảo vệ môi trường.

            Hội Nghề cá tiếp tục bước đường dồn điền đổi thửa quy hoạch vùng sản xuất tập trung, đảm bảo sản xuất và tiêu thụ ổn định sản phẩm, nâng cao đời sống vật chất, tinh thần cho những người làm nghề cá, góp phần xây dựng quê hương Hưng Đạo ngày càng giàu mạnh.

 

Nguyễn Nhung