Xuất bản thông tin

Cử tri phường Hưng Đạo rộn ràng trong ngày hội lớn

Cử tri phường Hưng Đạo rộn ràng trong ngày hội lớn

5.726 cử tri của phường Hưng Đạo đã sắp xếp công việc thường ngày của mình lại, giành thời gian sớm nhất có thể để cùng nhau nô nức đến các điểm bầu cử để được tự tay mình bỏ những lá phiếu bầu những người có đức, có tài đại diện cho nhân dân và vì quyền lợi của nhân dân,


 

          Tại phường Hưng Đạo - thị xã Đông Triều - tỉnh Quảng Ninh, từ sáng sớm không khí đã rộn ràng ở khắp 8 điểm bỏ phiếu của phường. Các thành viên của các Hội đồng bầu cử có mặt từ rất sớm, đảm bảo an ninh và rà soát lại một lần nữa tất cả các loại giấy tờ, băng ron, bảng biểu, danh sách những người ứng cử, danh sách cử tri…trước giờ bỏ phiếu. Rất nhiều cử tri đến trước giờ bầu cử để nghiên cứu kỹ lại một lần nữa lý lịch của những ứng cử viên để lựa chọn những người xứng đáng đại diện cho nhân dân và vì quyền lợi của nhân dân. Trước ngày bầu cử, các điểm bầu cử của phường đã được Hội đồng bầu cử cấp trên kiểm tra rất kỹ lưỡng, tránh những thiếu sót xảy ra trong ngày  bầu cử.

 

Công tác kiểm tra của cấp trên tại các điểm bầu cử của phường Hưng Đạo

 

Cử tri được hướng dẫn thực hiện đúng các thủ tục bầu cử

 

Cử tri được tự tay bỏ phiếu bầu cử

Đúng 7 giờ sáng ngày 22 tháng 5 năm 2016, ngày hội non sông của cả nước, 5.726 cử tri của phường Hưng Đạo đã sắp xếp công việc thường ngày của mình lại, giành thời gian sớm nhất có thể để cùng nhau nô nức đến các điểm bầu cử để được tự tay mình bỏ những lá phiếu bầu những người có đức, có tài đại diện cho nhân dân và vì quyền lợi của nhân dân, xứng đáng được bầu vào Hội đồng nhân dân các cấp. Đến 16 giờ cùng ngày, tỷ lệ cử tri của phường đi bầu cử tại các điểm bầu cử của phường đã đạt 98,9%. Mọi công tác phục vụ cho bầu cử tại phường diễn ra thuận lợi, các điểm bầu cử đang phấn đấu hoàn thành 100% số cử tri được bầu cử trước thời gian 19 giờ cùng ngày trong không khí khẩn trương, nhộn nhịp, khẩn trương và an toàn.

 

Nguyễn Thị Nhung - TTHTCĐ phường Hưng Đạo