Xuất bản thông tin

Chương trình lễ kỉ niệm 10 năm ngày thành lập hội cựu giáo chức phường Hưng Đạo (17/9/2007 – 17/9/2017)

Chương trình lễ kỉ niệm 10 năm ngày thành lập hội cựu giáo chức phường Hưng Đạo (17/9/2007 – 17/9/2017)

Được sự đồng ý của Hội CGC tỉnh Quảng Ninh, hội CGC Thị xã Đông Triều, Đảng ủy và UBND phường Hưng Đạo… Hội cựu giáo chức phường Hưng Đạo đã long trọng làm lễ kỷ niệm 10 năm thành lập hội.