Xuất bản thông tin

Chương trình kỳ họp thứ 5 ( kỳ họp bất thường) Hội đồng nhân dân phường Hưng Đạo khóa XX

Chương trình kỳ họp thứ 5 ( kỳ họp bất thường) Hội đồng nhân dân phường Hưng Đạo khóa XX

Sáng ngày 2/10/2017 đã diễn ra kỳ họp HĐND phuường Hưng Đạo đến dự và chỉ đạo có:
- Đồng chí: Vương Văn Thuần - Thị ủy viên - Bí thư Đảng bộ phường Hưng
Đạo
-Đồng chí: Lê Hải câu - phó bí thư thường trực Đảng ủy phường
-Đồng chí Nguyễn Văn Đảm - phó bí thư đảng ủy - Chủ tịch hội đồng nhân dân
-Đồng chí Dương Duy Tùng - Phó chủ tịch hội đồng nhân dân
Cùng toàn thể các đồng chí trong thường trực Đảng ủy, UBND, MTTQ, công chức địa chính, các ông bà đại biểu HĐND phường khóa XX về dự


 

 

Đồng chí Nuyễn Văn Đảm - Phó bí thư Đảng ủy - Chủ tịch HĐND phường ( chủ tọa )

          Đồng chí Dương Duy Tùng - Pó chủ tịch HĐND phát biểu lấy ý kiến kỳ họp

 

 

Đồng chí Phạm Văn Bảo - Phó chủ tịch phường Hưng Đạo trình bày tờ trình

về việc đánh giá phân loại đơn vị hành chính phường Hưng Đạo

          Kì họp đã thông qua nội dung về việc đánh giá phân loại đơn vị hành chính phường Hưng Đạo, thị xã Đông Triều, tỉnh Quảng Ninh

          Thông qua nghị quyết về việc đánh giá phân loại hành chính phường Hưng Đạo,thị xã Đông Triều, tỉnh Quảng Ninh và kỳ họp lấy ý kiến và đã nhất trí cao về việc đánh giá và phân loại trên

          Kỳ họp đã báo cáo thuyết trình đánh giá các tiêu chuẩn phân loại đơn vị hành chính phường Hưng Đạo và lấy ý kiến của các đại biểu về dự, các đại biểu đều thống nhất cao tiên chuẩn phân loại đơn vị hành chính phường Hưng Đạo…

          Kỳ họp đã làm việc 1/2 ngày và kết thúc tốt đẹp.

TTHTCĐ phường Hưng Đạo