Xuất bản thông tin

Chiến dịch tiêm phòng vắc xin sởi – rubella của xã Hưng Đạo

Chiến dịch tiêm phòng vắc xin sởi – rubella của xã Hưng Đạo

Trong những năm qua, dưới sự lãnh đạo chỉ đạo sát sao của Lãnh đạo địa phương và sự chỉ đạo tích cực của Trạm Y tế xã, nhân dân xã Hưng Đạo luôn được hưởng sự quan tâm chăm sóc, tư vấn sức khỏe kịp thời từ đội ngũ Y tá, Bác sỹ của Trạm


Thực hiện kế hoạch số 34/KH-BCĐ ngày 29/7/2014 của Ban chỉ đạo chiến dịch tiêm văc xị sởi – rubella cho trẻ từ 01-14 tuổi. Trạm Y tế xã Hưng Đạo – huyện Đông Triều đã tiến hành huy động các cấp chính quyền cơ sở, cơ quan ban ngành, đoàn thể tham gia tổ chức triển khai chiến dịch tiêm vắc xin sởi – rubella cho đối tượng trẻ em từ 01 đến 14 tuổi trên khắp địa bàn xã.

 

Cán bộ Y tế lập danh sách các đối tượng được tiêm phòng

Cán bộ Y tế khám phân loại đối tượng được tiêm phòng

 

Cán bộ Y tế tiêm vắc xin sởi – rubella cho các đối tượng được tiêm phòng

Sau khi khám phân loại, các em đủ điều kiện sức khỏe đã được tiêm văc xin sởi – rubella đợt đầu, số các em còn lại sẽ được tiếp tục tiêm vét vào các đợt sau nhằm đảm bảo tất cả số trẻ ở độ tuổi từ 01-14 tuổi đều được tiêm phòng đầy đủ.

Trong những năm qua, dưới sự lãnh đạo chỉ đạo sát sao của Lãnh đạo địa phương và sự chỉ đạo tích cực của Trạm Y tế xã, nhân dân xã Hưng Đạo luôn được hưởng sự quan tâm chăm sóc, tư vấn sức khỏe kịp thời từ đội ngũ Y tá, Bác sỹ của Trạm, góp phần xây dựng cho quê hương Hưng Đạo giàu đẹp, đội ngũ ngành Y của xã Hưng Đạo xứng danh danh hiệu : Thày thuốc như Mẹ hiền".

 

TTHTCĐ xã Hưng Đạo

CTV: Nguyễn Thị Nhung