Xuất bản thông tin

Các đồng chí lãnh đạo thị xã chúc mừng phòng Giáo dục và Đào tạo thị xã , Trung tâm Bồi dưỡng chính trị thị xã nhân ngày Nhà giáo việt Nam 20/11

Các đồng chí lãnh đạo thị xã chúc mừng phòng Giáo dục và Đào tạo thị xã , Trung tâm Bồi dưỡng chính trị thị xã nhân ngày Nhà giáo việt Nam 20/11

Sáng ngày 20/11 Các đồng chí: Vũ Văn Học, Bí thư thị ủy, Chủ tịch HĐND thị xã; Hoàng Văn Thắng, Phó Bí thư Thường trực Thị ủy; Hà Hải Dương, TUV, Phó Bí thư Thị ủy, Chủ tịch UBND thị xã, cùng các đồng chí trong Thường trực Thị ủy, HĐND, UBND thị xã đã đến tặng hoa chúc mừng tập thể lãnh đạo, cán bộ công chức, viên chức phòng Giáo dục và Đào tạo thị xã và Trung tâm Bồi dưỡng Chính trị thị xã nhân kỷ niệm 35 năm ngày Nhà giáo Việt Nam (20/11/1982-20/11/2017).


 

Các đồng chí lãnh đạo thị xã tặng hoa chúc mừng tập thể lãnh đạo, cán bộ công chức, viên chức phòng Giáo dục và Đào tạo thị xã

 

 

Ghi nhận và đánh giá cao những thành tích mà ngành Giáo dục và Đào tạo thị xã đã đạt được trong năm học vừa qua, đồng chí  Vũ Văn Học, Bí thư Thị ủy, Chủ tịch HĐND thị xã mong muốn trong thời gian tới ngành GD&ĐT thị xã  tiếp tục nâng cao hiệu lực, hiệu quả công tác quản lý, đội ngũ giáo viên, nêu cao trách nhiệm của người đứng đầu; tiếp tục làm tốt công tác xã hội hoá trong sự nghiệp giáo dục, coi trọng giáo dục lý tưởng, truyền thống, đạo đức lối sống, năng lực sáng tạo, xây dựng môi trường giáo dục an toàn, thân thiện, lành mạnh cho học sinh.

 

 

Các đồng chí lãnh đạo thị xã tặng hoa chúc mừng tập thể Ban lãnh đạo, cán bộ, giảng viên, tại Trung tâm Bồi dưỡng chính trị thị xã

 

Tặng hoa chúc mừng tập thể Ban lãnh đạo, cán bộ, giảng viên, tại Trung tâm Bồi dưỡng chính trị thị xã đồng chí Vũ Văn Học, Bí thư Thị ủy, Chủ tịch HĐND thị xã ghi nhận những thành tích mà Trung tâm đã đạt được trong năm qua, nhất là công tác bồi dưỡng lý luận chính trị và nghiệp vụ chuyên môn cho đội ngũ cán bộ, đảng viên của thị xã, góp phần  quan trọng vào việc thực hiện tốt nhiệm vụ chính trị, phát triển kinh tế- xã hội, giữ vững an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội trên địa bàn thị xã. Đồng chí Bí thư Thị ủy, Chủ tịch HĐND thị xã  mong muốn trong thời gian tới Trung tâm  Bồi dưỡng chính trị thị xã tiếp tục đổi mới phương pháp giảng dạy, nâng cao chất lượng dạy và học, đa dạng hóa các loại hình bồi dưỡng, chuyên đề, bồi dưỡng kiến thức kỹ năng hoạt động công tác Đảng, đoàn thể, quản lý hành chính nhà nước… góp phần xây dựng Đảng, chính quyền thị xã ngày càng vững mạnh.

 

 

TTHTCĐ phường Hưng Đạo