Văn bản
../document-library/pdf QUYẾT ĐỊNH Về việcQuyeets định mức phụ cấp kiêm nhiệm đối với cán bộ quản lý và mức hỗ trợ kinh phí từ ngân sách nhà nước cho các Trung tâm học tập cộng đồng xã, phường, thị trấn địa bàn Tỉnh Quảng Ninh
Số hiệu: 3067/2010/QĐ-UBND
Ngày ban hành: 02/12/10
Xem trước
1 of 2
Kích thước: 1.592,8k
Tải về: Click vào đây để tải về    Xem tài liệu
Số lần tải về: 1325
Trung bình (0 Bình chọn)
Tỷ lệ trung bình là 0.0 ngôi sao trên mức cao nhất 5 sao.
Địa chỉ URL:
Lời bình