Văn bản
../document-library/doc Đổi mới căn bản, toàn diện giáo dục và đào tạo
Số hiệu: Số: 29-NQ/TW
Ngày ban hành: 04/11/13
Trích yếu:

Đổi mới căn bản, toàn diện giáo dục và đào tạo

Kích thước: 96,5k
Tải về: Click vào đây để tải về    Xem tài liệu
Số lần tải về: 192
Trung bình (0 Bình chọn)
Tỷ lệ trung bình là 0.0 ngôi sao trên mức cao nhất 5 sao.
Địa chỉ URL:
Lời bình
Chưa có lời bình nào. Bắt đầu