Xuất bản thông tin

Thôn Mễ Xá 2 xây dựng Làng nông thôn mới kiểu mẫu

Thôn Mễ Xá 2 xây dựng Làng nông thôn mới kiểu mẫu

Hòa cùng phong trào xây dựng Nông thôn mới của địa phương, bà con nhân dân Thôn Mễ xá 2 đã cùng đồng lòng xây dựng thôn mình trở thành " Làng nông thôn kiểu mẫu". Các chỉ tiêu đã và đang đước bà con gấp rút hoàn thành trong năm 2014.

 Trong những năm qua, với sự lánh đạo, chỉ đạo trực tiếp của Đảng ủy,  HĐND, UBND xã Hưng Đạo – Huyện Đông Triều – Tỉnh Quảng Ninh và sự quan tâm giúp đỡ tạo điều kiện của các Ban ngành cùng với sự phấn đấu nỗ lực của nhân dân trong toàn xã. Năm 2014, cán bộ và nhân dân xã Hưng Đạo đã vinh dự đón nhận Bằng khen của Thủ tướng chính Phủ “ Nhân dân và cán bộ xã Hưng Đạo đã có nhiều thành tích trong việc thực hiện chương trình mục tiêu Quốc gia về xây dựng Nông thôn mới” .

Hòa cùng phong trào xây dựng Nông thôn mới của địa phương, bà con nhân dân Thôn Mễ xá 2 đã cùng đồng lòng xây dựng thôn mình trở thành “ Làng nông thôn kiểu mẫu”. Các chỉ tiêu đã và đang đước bà con gấp rút hoàn thành trong năm 2014.

 

Nhân dân Thôn Mễ Xá 2 đang cải tạo nâng cấp hệ thống điện

Thôn Mễ Xá 2 đang gấp rút hoàn thành đường giao thông liên thôn xóm

 

Nhà văn hóa thôn Mễ Xá 2 khang trang, sạch đẹp

Cùng với việc hoàn thiện các tiêu chí về cơ sở vật chất, Ban lãnh đạo thôn còn luôn quan tâm  tới dời sống tinh thần của bà con trong thôn như: Duy trì và mở rộng các nhóm sở thích, câu lạc bộ, các đội văn nghệ, TDTT…Tổ chức hội diễn trong thôn, xã và giao lưu với các đơn vị bạn….nhằm đẩy lùi các tệ nạn xã hội ra  khỏi cộng đồng. Thực hiện tốt các hoạt động tuyên truyền và thực hiện các mô hình “Gia đình sức khỏe”; “Làng, khu dân cư sức khỏe”; “Làng sáng-xanh-sạch-đẹp-an toàn-văn minh”; “5 không-3 sạch”(5 không là: Không đói nghèo, không có con bỏ học, không vi phạm pháp luật, không tham gia tệ nạn xã hội, không sinh con thứ 3; 3 sạch là: Sạch nhà, sạch bếp, sạch ngõ). Với sự nỗ lực và đồng thuận của nhân dân Thôn Mễ Xá 2 xứng đáng đạt danh hiệu “Làng nông thôn kiểu mẫu trong năm 2014.

 

TTHTCĐ xã Hưng Đạo

CTV: Nguyễn Thị Nhung