You need install Flash Player to can view this clip.
Tin tức

ĐẠI HỘI ĐẠI BIỂU NÔNG DÂN PHƯỜNG HƯNG ĐẠO LẦN THỨ XI NHIỆM KỲ 2018-2023 

Sáng nay 8h ngày 13/1/2018 tại hội trường UBND phường Hưng Đạo hội nông dân phường Hưng Đạo đã long trọng tổ chức Đại hội đại biểu hội nông dân phường Hưng Đạo lần thứ XI, nhiệm kỳ 2018-2023 Về dự và chỉ đạo Đại hội có đồng chí Nguyễn Thị Quý - Phó Chủ tịch hội nông dân thị xã Đông Triều, Đ/c Vương Văn Thuần - Thị ủy viên - Bí thư Đảng bộ phường Hưng Đạo - Chủ tịch UBND phường Hưng Đạo,cùng khối MTTQ phường Hưng Đạo, HĐND phường Hưng Đạo và toàn thể các ban ngành đoàn thể, khối trường học, các doanh nghiệp đóng trên địa bàn phường Hưng Đạo, các hội viên về dự đông đủ.

Công khai hóa về Trung tâm

KẾ HOẠCH HOẠT ĐỘNG THÁNG 01 NĂM 2018 

- Căn cứ vào tình hình thực tế của địa phương; - Căn cứ vào nhu cầu học tập của người dân; - căn cứ kế hoạch 04-KH/HU ngày 04 tháng 01 năm 2011 và chương trình số 07-CTr/HU ngày 22 tháng 02 năm 2011 của Ban thường vụ Huyện ủy "Về đẩy mạnh xây dựng xã hội học tập trong thời kỳ công nghiệp hóa, hiện đại hóa giai đoạn 2010-2015, định hướng đến năm 2020". Trung tâm học tập cộng đồng xã Hưng Đạo xây dựng kế hoạch hoạt động tháng 01 năm 2016 cụ thể như sau:

BÁO CÁO ĐÁNH GIÁ HOẠT ĐỘNG THÁNG 12 NĂM 2017 
BÁO CÁO ĐÁNH GIÁ HOẠT ĐỘNG THÁNG 11 NĂM 2017 
KẾ HOẠCH HOẠT ĐỘNG THÁNG 12 NĂM 2017 
BÁO CÁO ĐÁNH GIÁ HOẠT ĐỘNG THÁNG 11 NĂM 2017 
KẾ HOẠCH HOẠT ĐỘNG THÁNG 11 NĂM 2017 
BÁO CÁO ĐÁNH GIÁ HOẠT ĐỘNG THÁNG 10 NĂM 2017 
KẾ HOẠCH HOẠT ĐỘNG THÁNG 10 NĂM 2017 
BÁO CÁO ĐÁNH GIÁ HOẠT ĐỘNG THÁNG 09 NĂM 2017 
KẾ HOẠCH HOẠT ĐỘNG THÁNG 09 NĂM 2017 
BÁO CÁO ĐÁNH GIÁ HOẠT ĐỘNG THÁNG 08 NĂM 2017 
KẾ HOẠCH HOẠT ĐỘNG THÁNG 08 NĂM 2017 
BÁO CÁO ĐÁNH GIÁ HOẠT ĐỘNG THÁNG 07 NĂM 2017 
KẾ HOẠCH HOẠT ĐỘNG THÁNG 07 NĂM 2017 
BÁO CÁO ĐÁNH GIÁ HOẠT ĐỘNG THÁNG 06 NĂM 2017 

»More

Ảnh sự kiện
Video clip
You need install Flash Player to can view this clip.
Bài hát yêu thích
You need install Flash Player to can view this clip.