To enable view this clip, click-here.
Tin tức

HƯỚNG TỚI KỈ NIỆM 87 NĂM NGÀY THÀNH LẬP ĐOÀN TNCS HỒ CHÍ MINH (26/3/1931-26/3/2018) VÀ 70 NĂM NGÀY TRUYỀN THỐNG THỂ THAO VIỆT NAM 27/3/2018. 

Hòa trong không khí cả nước, hướng tới kỉ niệm 87 năm ngày thành lập Đoàn TNCS Hồ Chí Minh (26/3/1931-26/3/2018) và 70 năm ngày truyền thống thể thao Việt Nam 27/3/2018. Chi bộ nhà trường THCS Hưng Đạo đã triển khai nhiệm vụ cụ thể cho Đoàn thanh niên, liên đội nhà trường, cùng các chi đội trong nhà trường với tinh thần rèn luyện thân thể để học tập theo gương Bác Hồ vĩ đại.

Công khai hóa về Trung tâm

KẾ HOẠCH HOẠT ĐỘNG THÁNG 03 NĂM 2018 

- Căn cứ vào tình hình thực tế của địa phương; - Căn cứ vào nhu cầu học tập của người dân; - căn cứ kế hoạch 04-KH/HU ngày 04 tháng 01 năm 2011 và chương trình số 07-CTr/HU ngày 22 tháng 02 năm 2011 của Ban thường vụ Huyện ủy "Về đẩy mạnh xây dựng xã hội học tập trong thời kỳ công nghiệp hóa, hiện đại hóa giai đoạn 2010 cho đến nay, và định hướng đến năm 2020". Trung tâm học tập cộng đồng phường Hưng Đạo xây dựng kế hoạch hoạt động tháng 03 năm 2018 cụ thể như sau: 1. Mục đích, yêu cầu:

BÁO CÁO ĐÁNH GIÁ HOẠT ĐỘNG THÁNG 02 NĂM 2018 
KẾ HOẠCH HOẠT ĐỘNG THÁNG 02 NĂM 2018 
BÁO CÁO ĐÁNH GIÁ HOẠT ĐỘNG THÁNG 01 NĂM 2018 
KẾ HOẠCH HOẠT ĐỘNG THÁNG 01 NĂM 2018 
BÁO CÁO ĐÁNH GIÁ HOẠT ĐỘNG THÁNG 12 NĂM 2017 
BÁO CÁO ĐÁNH GIÁ HOẠT ĐỘNG THÁNG 11 NĂM 2017 
KẾ HOẠCH HOẠT ĐỘNG THÁNG 12 NĂM 2017 
BÁO CÁO ĐÁNH GIÁ HOẠT ĐỘNG THÁNG 11 NĂM 2017 
KẾ HOẠCH HOẠT ĐỘNG THÁNG 11 NĂM 2017 
BÁO CÁO ĐÁNH GIÁ HOẠT ĐỘNG THÁNG 10 NĂM 2017 
KẾ HOẠCH HOẠT ĐỘNG THÁNG 10 NĂM 2017 
BÁO CÁO ĐÁNH GIÁ HOẠT ĐỘNG THÁNG 09 NĂM 2017 
KẾ HOẠCH HOẠT ĐỘNG THÁNG 09 NĂM 2017 
BÁO CÁO ĐÁNH GIÁ HOẠT ĐỘNG THÁNG 08 NĂM 2017 

»More

Ảnh sự kiện
Video clip
To enable view this clip, click-here.
Bài hát yêu thích
To enable view this clip, click-here.