DANH SÁCH CÁN BỘ, GIÁO VIÊN TRUNG TÂM


PHÒNG GD&ĐT ĐÔNG TRIỀU
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
TRUNG TÂM HTCĐ
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
DANH SÁCH CÁN BỘ, GIÁO VIÊN TRUNG TÂM
NĂM HỌC 2011 - 2012
STT
HỌ VÀ TÊN
NĂM SINH
NĂM VÀO NGÀNH
CHỨC VỤ
TRÌNH ĐỘ CHUYÊN MÔN
SỐ ĐIỆN THOẠI
1
Lê Văn Thịnh
1960
1983
Hiệu Trưởng
Cao Đẳng
0903486762
2
Phạm Văn Thịnh
1980
2002
P.Hiệu Trưởng
Đại Học
0936870272
3
Lê Thế Hồng
1952
1977
Tổ Trưởng
Cao Đẳng
01259007247
4
Tạ Thị Hà
1961
1997
Tổ Trưởng
Cao Đẳng
01259007247
5
Đoàn Thanh Tuân
1984
2006
GV+ CTCĐ
Đại học
01684565968
6
Đồng Thị Thùy
1984
2007
GV+ thủ quỹ
Cao Đẳng
01698091912
7
Vũ Minh Tân
1985
2007
GV
Đại học
0904850851
8
Nguyễn Quang Minh
1980
2006
GV+ ĐTN
Đại Học
0986548947
9
Nguyễn Thị Nhung
1979
2006
GV
Đại Học
0989559428
10
Ngô Thị Hồng Lương
1986
2009
GV
Cao Đẳng
01687170017
11
Tạ Văn Viên
1982
2011
GV+TPT
Cao Đẳng
01698049439
12
Hoàng Văn Thắng
1980
2002
GV
Cao Đẳng
01263357488
13
Bùi Thị Thu Hương
1981
2002
GV
Cao Đẳng
01682233382
14
Phạm Thị Lan
1980
2002
GV
Đại học
0975103816
15
Nguyễn Bích Hảo
1985
2008
GV
Đại học
0985722752
16
Nguyễn Thị Dung
1984
2009
Kế Toán
Cao Đẳng
098573034
17
Đào Thị Trang
1990
2012
Y tế
Trung cấp
0968016883
18
Ninh Hồng Hải
1985
Hợp Đồng
GV
Cao Đẳng
0984.827.338
19
Lục Huyền Trang
1988
Hợp Đồng
GV
Cao Đẳng
0983746938
20
Nguyễn Thị Mai
1988
Hợp Đồng
GV
Cao Đẳng
01683.281.668
21
Nguyễn Thị Luyến
1988
Hợp Đồng
GV
Đại Học
0936363088
22
Phạm Thị Hương
1986
Hợp Đồng
GV
Cao Đẳng
0948.323.596
   

   
HIỆU TRƯỞNG