BAN GIÁM ĐỐC TTHTCĐ XÃ HƯNG ĐẠO (Thay đổi từ 01/7/2015)


BAN GIÁM ĐỐC TTHTCĐ XÃ HƯNG ĐẠO

(Thay đổi từ 01/7/2015)

1/ Ban giám đốc:

 

Số TT

Họ và tên

Năm sinh

Trình độ VH

Chuyên môn

Đảng viên

Chức danh

Ghi chú

01

Phạm Văn Bảo

1962

10/10

Đại học

x

Giám đốc

Phó Chủ Tịch UBND

02

Nguyễn Văn Tuấn

1981

12/12

Đại học

x

P. giám đốc

Công chức văn hóa phường

03

Hoàng Ánh Tuyết

1974

12/12

Đại học

x

P.giám đốc

H.Trưởng Trường THCS

04

Nguyễn Thị Nhung

1962

10/10

Cao đẳng

x

Uỷ viên

Giáo viên trường THCS

 

 2/ Ban quản lý :

 

Số TT

Họ và tên

Năm sinh

Trình độ VH

Chuyên môn

Đảng viên

Ghi chú

01

Phạm Văn Bảo

1964

10/10

Đại học

x

Phó CT UBND

02

Nguyễn Văn Tuấn

1981

12/12

Đại học

x

Công chức văn hóa phường

03

Hoàng Ánh Tuyết

1974

12/12

Đại học

x

HT Trường THCS

04

Nguyễn Thị Nhung

1962

10/10

Cao đẳng

x

Giáo viên Trường THCS

05

Mời: Lê Hải Câu

1979

12/12

Đại học

x

Phó bí thư thường trực Đảng uỷ

06

Nguyễn Đức Đang

1971

12/12

Đại học

x

Chủ tịch MTTQ

07

Nguyễn Thị Thắm

1963

10/10

Tr. cấp

x

Chủ tịch HLHPN

08

Vũ Bá Tính

1960

12/12

Tr. cấp

x

Chủ tịch Hội ND

09

Nguyễn Văn Thức

1967

12/12

Đại học

x

Chủ tịch Hội CCB

10

Nguyễn Thị Nhung

1985

12/12

Đại học

x

BT Đoàn TNCS HCM

11

Trần Trọng Lán

1953

10/10

Sơ cấp

x

Chủ tịch Hội NCT

12

Ngô Thị Hưng

1980

12/12

Đại học

x

CC Tài chính - Kế toán

13

Phạm Hoàng Năng

1975

12/12

Đại học

x

Cán bộ tư pháp - Hộ tịch

14

Vương Văn Chư

1984

12/12

Đại học

x

Công chức chính sách

15

Trịnh Hữu Đạt

1979

12/12

Đại học

x

Cán bộ KN-KN

 


No comments yet. Be the first.