Asset Publisher

Tuổi trẻ Hưng Đạo tổ chức diễn đàn thanh niên

Tuổi trẻ Hưng Đạo tổ chức diễn đàn thanh niên

Tuổi trẻ cụm 2 sẵn sàng đóng góp nhiều hơn cho công cuộc xây dựng và bảo vệ Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa nói chung, xây dựng quê hương Đông Triếu ngày càng giàu đẹp văn minh.

           Thực hiện kế hoạch số 998/KH-PH ngày 25/12/2013 và hướng dẫn số 117/hd ngày 04/03/2014 của Ban chỉ huy Quân sự - Đoàn thanh niên huyện Đông Triều V/v tổ chức  diễn đàn thanh niên với chủ đề “ Tuổi trẻ Đông Triều với sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ Quốc” cụm tổ chức số 02. Tối ngày 20 tháng 03 năm 2014, tại TTHTCĐ xã Hưng Đạo – Huyện Đông Triều – Tỉnh Quảng Ninh đã tổ chức diễn đàn thanh niên với chủ đề “ Tuổi trẻ Đông Triều với sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ Quốc”.

Tới dự diễn đàn có các đồng chí lãnh đạo Ban chỉ huy Quân sự huyện Đông Triều, các đồng chí lãnh đạo trong đơn vị tự vệ các công ty đóng trên địa bàn cụ số 2, các đồng chí lãnh đạo Huyện Đoàn Đông Triều, các đồng chí Bí thư Đoàn TN xã và Đoàn viên TN trong cụm số 2, các đồng chí lãnh đạo khối cơ quan xã của các xã trong cụm số 2, học sinh khối 12 của Trường PTTH Đông Triều.

 

Quang cảnh buổi diễn đàn“ Tuổi trẻ Đông Triều với sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ Quốc”.

 

        Buổi diễn đàn đã mang lại ý nghĩa giáo dục truyền thống cách mạng cho toàn thể cán bộ, đảng viên và mọi tầng lớp nhân dân, đặc biệt là thế hệ trẻ huyện nhà tiếp tục phát huy truyền thống của cha ông đi trước, của lực lượng đoàn viên, thanh niên huyện nhà trong sự nghiệp giải phóng dân tộc và xây dựng Tổ quốc; truyền thống 70 năm xây dựng, chiến đấu, trưởng thành của quân đội nhân dân Việt Nam và 20 năm ngày Hội quốc phòng toàn dân. Mỗi công dân nhận thức rõ trách nhiệm, nghĩa vụ với sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa, được hiểu rõ hơn về luật quốc phòng, luật nghĩa vụ quân sự, luật dân quân tự vệ, luật DBĐV, luật giáo dục quốc phòng – an ninh và các luật liên quan đến quốc phòng an ninh.

Các chiến sỹ cách mạng lão thành tới giao lưu tại diễn đàn“ Tuổi trẻ Đông Triều với sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ Quốc”.

 

           Tuổi trẻ cụm 2 đã như được truyền thêm lửa cách mạng từ những thế hệ cha anh đi trước, từ đó mỗi thanh niên huyện nhà tự tu dưỡng, rèn luyện, phấn đấu trên mọi lĩnh vực, sẵn sàng đóng góp nhiều hơn cho công cuộc xây dựng và bảo vệ Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa nói chung, xây dựng quê hương Đông Triếu ngày càng giàu đẹp văn minh.

 

TTHTCĐ xã Hưng Đạo

CTV: Nguyễn Thị Nhung