Asset Publisher

Tập huấn: Hướng dẫn nghiệp vụ ghi chép và cập nhật thông tin cung lao động năm 2016

Tập huấn: Hướng dẫn nghiệp vụ ghi chép và cập nhật thông tin cung lao động năm 2016

Để thực hiện tốt Đề án đào tạo nghề cho lao động nông thôn đến năm 2020, mỗi địa phương phải khảo sát được nhu cầu học nghề của người dân của địa phương mình


          Căn cứ Quyết định số 1956/QĐ-TTg ngày 27/11/2009 của Thủ tướng Chính phủ V/v "Phê duyệt Đề án dạy nghề cho lao động nông thôn đến năm 2020". Quyết định số 791/QĐ-TTg ngày 01/07/2015 sửa đổi, bổ xung Quyết định số 1956/QĐ-TTg ngày 27/11/2009 của Thủ tướng Chính phủ; Liên Sở: Lao động - Thương binh và Xã hội, Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Nội vụ, Công thương, Thông tin và Truyền thông Hướng dẫn tổ chức thực hiện Đề án đào tạo nghề cho lao động nông thôn theo Quyết định số 24/QĐ-UBND ngày 06/01/2011 và Quyết định số 4069/QĐ-UBND ngày 21/12/2015 của UBND tỉnh Quảng Ninh. Ngày 29 tháng 06 năm 2016, tại hội trường phường Hưng Đạo, Phòng Lao động - Thương binh xã hội thị xã Động Triều đã tổ chức lớp tập huấn: "Hướng dẫn nghiệp vụ ghi chép và cập nhật thông tin cung lao động năm 2016" cho 240 thành viên của 21 xã phường trên địa bàn thị xã Đông Triều.

 

 

Quang cảnh lớp tập huấn

 

          Để thực hiện tốt Đề án đào tạo nghề cho lao động nông thôn đến năm 2020, mỗi địa phương phải khảo sát được nhu cầu học nghề của người dân của địa phương mình quản lý và nắm chắc nghiệp vụ ghi chép và cập nhật thông tin cung - cầu lao động cụ thể: Nắm được những quy định chung, phương pháp ghi thông tin vào sổ ghi chép thông tin cung, cầu lao động - phần cung lao động, cách ghi biến động của hộ. Bên cạnh đó, các đối tượng mong muốn được học nghề cần phải nắm được phụ biểu danh mục nghề đào tạo cho lao động nông thôn năm tiếp theo 2017 theo Quyết định số 552/QĐ-UBND ngày 29/02/2016 của Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Ninh. Từ đó, căn cứ vào nhu cầu của bản thân và gia đình để lựa chọn học ngành nghề phù hợp, sau đó áp dụng vào cuộc sống nhằm sản xuất, kinh doanh hiệu quả, đem lại lợi ích cho bản thân, gia đình và xã hội.

 

STT

Nghề phi nông nghiệp

STT

Nghề nông nghiệp

1

Nghiệp vụ bar

1

Kỹ thuật chăn nuôi gia súc, gia cầm

2

Phục vụ buồng

2

Nuôi ong mật

3

Bàn - Buồng - Bar

3

Kỹ thuật nuôi và phòng trừ bệnh cho lợn

4

Chế biến món ăn phục vụ

4

Kỹ thuật nuôi và phòng trừ bệnh cho gà

5

Nề hoàn thiện

5

Kỹ thuật nuôi lợn rừng

6

Sản xuất gốm xây dựng

6

Kỹ thuật trồng thanh long

7

Sửa chữa xe máy

7

Kỹ thuật trồng nấm

8

Điện dân dụng

8

Kỹ thuật tạo dáng và chăm sóc cây cảnh

9

Vận hành sửa chữa động cơ tầu thủy

9

Trồng ba kích

10

Sửa chữa ô tô

10

Kỹ thuật trồng lúa năng suất cao

11

Sửa chữa điện thoại

11

Kỹ thuật trồng dong riềng

12

Sửa chữa điện lạnh

12

Trồng rau an toàn

13

Hàn điện

13

Trồng cây ăn quả

14

Điện nước nông thôn

14

Kỹ thuật trồng hoa theo thời vụ

15

May công nghiệp

15

Kỹ thuật nuôi tôm thẻ chân trắng

16

Làm hoa lụa

16

Sản xuất nông lâm kết hợp

17

Gia công và thiết kế sản phẩm mộc

17

Khuyến nông lâm

18

Móc chỉ

18

Ươm giống và nuôi tu hài, ngao

19

Làm hương nén

19

Kỹ thuật nuôi cá lồng bè trên biển

20

Lắp đặt ống nước

20

Kỹ thuật nuôi cá nước ngọt thương phẩm

21

Lái xe ô tôt hạng B2

 

 

22

Lái xe ô tô hạng C

 

 

23

Đan lưới

 

 

24

Tin học văn phòng

 

 

25

Điều khiển phương tiện thủy nội địa

 

 

26

Cắm hhoa nghệ thuật - khắc tỉa củ quả hoa

 

 

27

Sửa chữa máy nông nghiệp

 

 

28

Thuyền trưởng

 

 

 

Nguyễn Thị Nhung - TTHTCĐ phường Hưng Đạo