Asset Publisher

Kỳ họp thứ 7 HĐND xã Hưng Đạo khóa XIX nhiệm kỳ 2011-2016

Kỳ họp thứ 7 HĐND xã Hưng Đạo khóa XIX nhiệm kỳ 2011-2016

Kỳ họp thứ 7- HĐND xã khóa XIX nhhiệm kỳ 2011- 2016 tiếp tục thảo luận nhiệm vụ trọng tâm 6 tháng cuối năm 2013, hướng tới xây dựng xã Hưng Đạo vững mạnh về mọi mặt, nhà nhà ấm no, hạnh phúc…

 

         Căn cứ Luật tổ chức HĐND và UBND được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 26/11/2003. Ngày 08 tháng 08 năm 2013, Thường trực HĐND Xã Hưng Đạo tổ chức kỳ họp thứ 7 HĐND xã khóa XIX nhiệm kỳ 2011 – 2016.

 

Buổi làm việc nghiêm túc của kỳ hop thứ 7 HĐND khóa XIX xã Hưng Đạo –Huyện Đông Triều  Tỉnh Quảng Ninh

 

         Được sự quan tâm chỉ đạo sâu sát của Huyện, của Đảng ủy, sự phấn đấu nỗ lực của Ủy ban nhân dân, các cấp, các ngành, sự đồng thuận cao của cả hệ thống Chính trị và lòng quyết tâm của nhân dân trong địa phương. Trong 6 tháng đầu năm 2013, chúng ta đã biết phát huy những thành quả đã đạt được từ năm 2012, khắc khó khăn thách thức trong công cuộc xây dựng và phát triển của địa phương, phấn đấu hoàn thành thắng lợi các mục tiêu kinh tế xã hội dã đề ra, kinh tế tiếp tục phát triển, văn hóa xã hội được quan tâm, đời sống của nhân dân được chăm lo, an ninh chính trị - trật tự an toàn xã hội được giữ vững…Kỳ họp thứ 7- HĐND xã khóa XIX nhhiệm kỳ 2011- 2016 tiếp tục thảo luận nhiệm vụ trọng tâm 6 tháng cuối năm 2013 vá những biện pháp cụ thể để thực hiện hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ đã đề ra, nhằm hướng tới xây dựng xã Hưng Đạo vững mạnh về mọi mặt, nhà nhà ấm no, hạnh phúc…

 

                                                                        TTHTCĐ xã Hưng Đạo

                                                                          CTV: Nguyễn Thị Nhung