Asset Publisher

Hưng Đạo tập huấn kỹ thuật chăn nuôi gia súc, gia cầm

Hưng Đạo tập huấn kỹ thuật chăn nuôi gia súc, gia cầm

Sau hội thảo, bà con nông dân xã Hưng Đạo sẽ có nhận thức mới, thay đổi lối chăn nuôi cũ, áp dụng kiến thức khoa học mới vào chăn nuôi, đem lại nguồn thực phẩm sạch, năng suất, đảm bảo vệ sinh môi trường xã Hưng Đạo.

       Để góp phần nâng cao hiểu biết và áp dụng khoa học kỹ thuật vào chăn nuôi, trồng trọt nâng cao hiệu quả kinh tế, tăng thu nhập cho người dân. Ngày 26 tháng 02 năm 2014, TTHTCĐ xã Hưng Đạo và Hội Nông dân xã đã kết hợp với Công ty PROCONCO do Ông Đỗ Hoàng Thịnh – Cán bộ kỹ thuật của Công ty tổ chức chuyển giao kỹ thuật chăn nuôi gia súc, gia cầm tới 120  thành viên trực tiếp chăn nuôi của Hội nông dân trong xã.

 

Ông Đỗ Hoàng Thịnh – Cán bộ kỹ thuật Công ty PROCONCO chuyển giao kỹ thuật chăn nuôi gia súc, gia cầm tới bà con nông dân xã Hưng Đạo

 

Bà con nông dân chú ý lắng nghe tiếp thu kiến thức khoa học kỹ thuật chăn nuôi gia súc, gia cầm.

 

     Ông Đỗ Hoàng Thịnh đã rất khéo léo sử dụng phương pháp đặt vấn đề, thảo luận nhóm, đàm thoại, vấn đáp, những câu hỏi liên hệ thực tế với những kiến thức khoa học tới bà con chăn nuôi, nhằm khắc sâu kiến thức được học với việc làm hàng ngày. Sau hội thảo, bà con thực sự cảm nhận được khoa học kỹ thuật thiết thực thế nào với đời sống, nhất là trong chăn nuôi trồng trọt. Có người nói vui: “ Hóa ra mình chăn nuôi từ trước tới giờ mà toàn làm sai kỹ thuật”. Chắc chắn sau hội thảo, bà con nông dân xã Hưng Đạo sẽ có nhận thức mới, thay đổi lối chăn nuôi cũ, áp dụng kiến thức khoa học mới vào chăn nuôi, đem lại nguồn thực phẩm sạch, năng suất, đảm bảo vệ sinh môi trường xã Hưng Đạo.

 

                                                TTHTCĐ xã Hưng Đạo

                                                 CTV: Nguyễn Thị Nhung