Asset Publisher

Hưng Đạo quy hoạch vùng lúa chất lượng cao

Hưng Đạo quy hoạch vùng lúa chất lượng cao

Hưng Đạo đã quy hoạch vùng sản xuất tập trung các loại cây trồng năng suất cao. Từ tháng 3, tháng 4 năm 2014, xã đã chỉ đạo đổ đất mở rộng đường phân lô nhằm đáp ứng một cách thuận lợi cho việc phục vụ sản xuất vùng lúa chất lượng cao. Thực hiện Nghị quyết số 09/NQ-HU ngày 06/05/2012 của Ban chấp hành Đảng bộ huyện Đông Triều “V/v tiếp tục đổi mới tổ chức sản xuất và sản xuất và sử dụng tiến bộ khoa học kỹ thuật vào sản xuất nông nghiệp giai đoạn 2011 – 2015”.

Căn cứ vào tình hình thực tế của địa phương, xã Hưng Đạo – Huyện Đông Triều  - Tỉnh Quảng Ninh là xã chủ yếu sản xuất nông nghiệp, diện tích đất trồng lúa chiếm 72,99% diện tích đất nông nghiệp. diện tích đất trồng lúa nằm tập trung, địa hình tương đối bằng phẳng, phân bố đều ở 8 thôn, tạo điều kiện thuận lợi cho quy hoạch vùng sản xuất tập trung và ứng dụng những tiến bộ khoa học kỹ thuật, nhất là việc tiếp thu giống lúa mới nhằm nâng cao năng suất cây trồng đem lại giá trị kinh tế. UBND xã Hưng Đạo đã quy  hoạch vùng sản xuất tập trung các loại cây trồng năng suất cao. Từ tháng 3, tháng 4 năm 2014, xã đã chỉ đạo đổ đất mở rộng đường phân lô nhằm đáp ứng một cách thuận lợi cho việc phục vụ sản xuất vùng lúa chất lượng cao.

 

Hưng Đạo thực hiện quy hoạch cánh đồng mẫu lớn

 

Hưng Đạo quy  hoạch tổng diện tích là      266,46 ha:

-         Vùng trồng nếp hoa vàng là:              60,6 ha;

-         Vùng trồng lúa chất lượng cao là:    119,2 ha;

-         Vùng trồng lúa + màu là:                    16,4 ha;

-         Vùng trồng rau an toàn là :                  23,26 ha;

-         Vùng chăn nuôi tập trung, NTTS là:  47,0 ha.

Với sự lãnh đạo, chỉ đạo sát sao của  các cấp ủy Đảng, chính quyền địa phương, Hưng Đạo sớm đưa ứng dụng khoa học kỹ thuật vào phục vụ sản xuất, tăng năng suất chất lượng cây trồng vật nuôi nhằm nâng cao chất lượng cuộc sống của cộng đồng dân cư xã Hưng Đạo.

 

                            TTHTCĐ  xã Hưng Đạo

                             CTV: Nguyễn Thị Nhung