Ban giám đốc TTHTCĐ xã Hưng Đạo

BAN GIÁM ĐỐC TTHTCĐ XÃ HƯNG ĐẠO 

BAN GIÁM ĐỐC TTHTCĐ XÃ HƯNG ĐẠO

 

1/ Ban giám đốc :

 

Số TT

Họ và tên

Năm sinh

Trình độ VH

Chuyên môn

Đảng viên

Chức danh

Ghi chú

01

Lê Văn Lương

1975

12/12

Đại học

x

Giám đốc

Phó Chủ Tịch UBND

02

Nguyễn Sỹ Bằng

1946

10/10

Đại học

x

P. giám đốc

Giáo viên nghỉ hưu

03

Hoàng Ánh Tuyết

1974

12/12

Đại học

x

P.giám đốc

HT Trường THCS

04

Nguyễn Thị Nhung

1962

10/10

Cao đẳng

x

Uỷ viên

Giáo viên trường THCS

 

 2/ Ban quản lý :

 

Số TT

Họ và tên

Năm sinh

Trình độ VH

Chuyên môn

Đảng viên

Ghi chú

01

Lê Văn Lương

1975

12/12

Đại học

x

Phó CT UBND

02

Nguyễn Sỹ Bằng

1946

10/10

Đại học

x

Giáo viên nghỉ hưu

03

Hoàng Ánh Tuyết

1974

12/12

Đại học

x

HT Trường THCS

04

Nguyễn Thị Nhung

1962

10/10

Cao đẳng

x

Giáo viên Trường THCS

05

Lê Hải Câu

1979

12/12

Đại học

x

Phó bí thư thường trực Đảng uỷ

06

Trần Trọng Lán

1953

12/12

Trung cấp

x

Chủ tịch MTTQ

07

Nguyễn Thị Thắm

1963

10/10

Trung cấp

x

Chủ tịch HLHPN

08

Vũ Bá Tính

1960

12/12

Trung cấp

x

Chủ tịch Hội ND

09

Dương Công Tấn

1954

7/10

Trung cấp

x

Chủ tịch Hội CCB

10

Dương Duy Tùng

1981

12/12

Đại học

x

BT Đoàn TNCS HCM

11

Lê Thanh Kiểm

1954

10/10

Trung cấp

x

Chủ tịch Hội NCT

12

Phạm Hoàng Năng

1978

12/12

Đại học

x

CC Văn phòng - Thống kê

13

Ngô Thị Hưng

1980

12/12

Đại học

x

CC Tài chính - Kế toán

14

Nguyễn Đức Đang

1979

12/12

Đại học

x

Cán bộ tư pháp - Hộ tịch

15

Trịnh Hữu Đạt

1979

12/12

Đại học

x

Cán bộ khuyến nông - khuyến ngư

 

 

TTHTCĐ XÃ HƯNG ĐẠO