BÁO CÁO ĐÁNH GIÁ HOẠT ĐỘNG THÁNG 06 NĂM 2018

I. Đánh giá khái quát tình hình TTHTCĐ tháng 06 năm 2018:

1. Thuận lợi:

- Được sự quan tâm của lãnh đạo địa phương, việc ủng hộ nhiệt tình của các ban ngành trong pường, trong khu xóm;

- Ban giám đốc có sự đoàn kết, nhất trí cao trong công việc;

- Nhân dân đồng thuận, tin tưởng vào sự lãnh đạo của Đảng và chính quyền địa phương;

- Nhân dân mong muốn được học tập về mọi lĩnh vực để thay đổi, nâng cao chất lượng cuộc sống.


 

 

2.Khó khăn:

- Cơ sở vật chất chưa đáp ứng với nhu cầu học tập của nhân dân ở các khus;

- Còn một số người dân nhận thức về việc học tập chưa cao;

-Việc mở lớp học còn nhiều khoa khăn vì nhân dân tập trung vào thu hoạch lúa và trồng cây vụ hè, chăn nuôi GSGC, nên các lớp tập huấn còn thiếu học viên.                                                                                                                                                                                                                                                                   

3. Kết quả tổ chức thực hiện(Theo mẫu đính kèm):

 

 

Số TT

Ngày tháng

Chuyên đề

Số lớp

Số buổi

Số người tham gia

Đơn vị phối hợp

Kinh phí

1

01-30/06

Tuyên truyền ATGT

1

6

60

- Công an phường

-Truyền thanh phường

- Trường học

 

Phường Hưng Đạo

 

2

01-28/06

Tập dưỡng sinh

 

1

10

12

CLB Thanh Đang

CLB

3

01/06

Phát động phong trào "Tháng hành động vì trẻ em"

1

1

100

Hội LH Thanh niên

 

 

Hội LH Thanh niên phường

4

01/06

Tổ chức tặng quà cho trẻ em

1

1

40

- UBND phường

- Hội CTĐ phường

 

Phường Hưng Đạo

 

5

01-05/06

Tập văn nghệ chuẩn bị sinh hoạt CLB Vui khỏe

 

8

5

150

Độ văn nghệ các khu

Phường Hưng Đạo

 

6

06/06

 

Sinh hoạt CLB Vui khỏe

 

8

1

150

Độ văn nghệ các khu

Phường Hưng Đạo

 

7

06-24/06

Tập văn nghệ chuẩn bị cho Giao lưu Làng văn hóa năm 2018

 

1

15

55

Đội văn nghệ khu 3

 

Phường Hưng Đạo

 

8

09/06

Hội thảo: Nâng cao chất lượng cuộc sống cho trẻ em có nguy cơ

 

1

1

40

-Hội phụ nữ phường

-

Phường Hưng Đạo

 

9

06-20/06

Khóa tu mùa hè

1

14

120

Chùa La dương

Học viên tự túc

8

25/06

Giao lưu Làng văn hóa năm 2018

1

1

55

Đội văn nghệ khu 3

 

Phường Hưng Đạo

 

9

16-20/06

Học lái xe mô tô

1

3

2

Trường Cơ Giới UB

Học viên

 

10

25/06

 

 

Thi lái xe mô tô

1

1

2

Trường Cơ Giới UB

Học viên

 

11

25-30/06

Dạy bơi cho học sinh

8

20

150

Nhà trường

 

Nhà trường

12

26/06

Tuyên truyền về chủ quyền biển đảo Việt Nam

 

1

5

30

Truyền thanh phường

Phường Hưng Đạo

13

01-30/06

 

VSMT

2

3

600

Địa phương

XHH

14

01-30/06

 

Chăm sóc Y tế cho nd

2

15

550

Trạm y tế

Trạm y tế

15

01-30/06

Sinh Hoạt CLB Cầu lông

1

28

12

CLB

CLB

 

 

16

25/06

 

Tuyên truyền biến đổi khí hậu

1

2

20

Truyền thanh xã

Phường Hưng Đạo

 

17

10-20/06

 

Tuyên truyền phòng dịch mùa hè

 

1

1

10

Trạm Y tế

Phường Hưng Đạo

18

01-30/06

Chăm sóc GS-GC

 

1

5

10

Ban thú y

Ban thú y

                 

 

 

 

Nơi nhận:

- TT Đảng ủy-HĐND-UBND xã(b/c);

- Phòng GD&ĐT(b/c);

- Website TTHTCĐ;

- Lưu.

 

TM.TT HỌC TẬP CỘNG ĐỒNG

GIÁM ĐỐC

 

 

 

 

 

 

 

 

Phạm Văn Bảo

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


Chưa có lời bình nào. Bắt đầu