Xuất bản thông tin

Xã Hưng Đạo khẩn trương phòng chống dịch bệnh GSGC

Xã Hưng Đạo khẩn trương phòng chống dịch bệnh GSGC

Các hộ chăn nuôi đã nghiêm túc thực hiện đúng quy trình hướng dẫn tiêm phòng, vệ sinh, phòng chống dịch trên đàn GSGC của gia đình và của cả cộng đồng với quyết tâm không để dịch bệnh xảy ra trên địa bàn xã Hưng Đạo.

         Căn cứ vào tình hình dịch bệnh gia súc, gia cầm trên địa bàn xã Hưng Đạo và trong cả nước cũng như trên thế giới đã và đang diễn ra phức tạp gây ảnh hưởng lớn đến nền kinh tế và sức khỏe con người. UBND xã Hưng Đạo đã tiến hành triển khai phòng chống dịch đợt 1 trên tổng thể đàn gia súc, gia cầm:

-         Gia súc: 1.768 con

-         Gia cầm: 14.000 con

Nhằm ngăn chặn không để dịch cúm phát sinh và lây lan trên diện rộng, bảo vệ đàn gia súc, gia cầm của địa phương. Tuyên truyền cho nhân dân, các hộ chăn nuôi hiểu được tình hình nguy hiểm của dịch bệnh để chủ động phòng chống dịch.

 

Ông Nguyễn Văn Đạt – Trưởng Ban thú y xã trực tiếp chỉ đạo các tổ tiêm phòng dịch trên đàn GSGC

 

          Bên cạnh việc tuyên truyền, Ban thú y xã đã triển khai thực hiện tiêm phòng trên đàn GSGC của địa phương từ ngày 25 tháng 02 đến hết ngày 04 tháng 03 năm 2014. Quản lý, theo dõi chặt chẽ tình hình diễn biến dịch bệnh để sớm có kế hoạch ngăn chặn dịch. Nắm được mức độ nguy hiểm của dịch bệnh, các hộ chăn nuôi đã nghiêm túc thực hiện đúng quy trình hướng dẫn tiêm phòng, vệ sinh, phòng chống dịch trên đàn GSGC của gia đình và của cả cộng đồng với quyết tâm  không để dịch bệnh xảy ra trên địa bàn xã Hưng Đạo.

 

                                       TTHTCĐ xã Hưng Đạo

                                        CTV: Nguyễn Thị Nhung