Xuất bản thông tin

Tập huấn kỹ thuật trồng lúa cho bà con nông dân xã Hưng Đạo

Tập huấn kỹ thuật trồng lúa cho bà con nông dân xã Hưng Đạo

Nhân dân Hưng Đạo ý thức được việc áp dụng khoa học kỹ thuật vào sản xuất và đời sống là vô cùng cần thiết, nhằm phát triển kinh tế và nâng cao chất lượng cuộc sống về mọi mặt.

            Căn cứ nghị định số 02/NĐ-CP ngày 08/01/2013 của Chính phủ về Khuyến nông. Ngày 28 và 29 tháng 10 năm 2013, Trung tâm Khuyến nông – khuyến ngư(TT KH-KN) Tỉnh Quảng Ninh đã phối kết họp với TTHTCĐ xã Hưng Đạo – Huyện Đông Triều – Tỉnh Quảng Ninh tổ chức tập huấn kỹ thuật thâm canh lúa, kỹ thuật gieo sạ luá bằng công cụ cầm tay và cách phòng trừ một số sâu bệnh hại chính cho bà con nông dân làm nghề trồng lúa xã Hưng Đạo.

Sau mỗi buổi tập huấn, bà con hiểu thêm được nhiều kiến thức khoa học mới và rút ra được những bài học mà trước đây mình làm chưa đúng, dẫn đến hiệu quả sản xuất không cao. Lớp  học của 30 học viên im lặng khi được nghe kiến thức mới, sôi nổi khi thảo luận vận dụng và liên hệ giữa thực tế những việc mình đã và đang làm với kiến thức khoa học mà trước đây mình chưa biết. Các học viên đã cuốn hút giảng viên làm việc say sưa đem những kiến thức có được để chuyển tải tới bà con cho tới lúc kết thúc chương trình học.

 

Đ/c: Nguyễn Văn Phú – Cán bộ chuyên viên Trung tâm khuyến nồng-khuyến ngư Tỉnh Quảng Ninh tại lớp tập huấn kỹ thuật trồng lúa xã Hưng Đạo – Đông Triều – Quảng Ninh.

Bà con trồng lúa xã Hưng Đạo say sưa tiếp thu khoa  học kỹ thuật tại lớp tập huấn ký thuật trồng lúa.

       Nhân dân Hưng Đạo ý thức được việc áp dụng khoa học kỹ thuật vào sản xuất và đời sống là vô cùng cần thiết, nhằm phát triển kinh tế và nâng cao chất lượng cuộc sống về mọi mặt. Bằng nhiều hình thức học tập, nhân dân đã dần tiếp thu được nhiều kiến thức mới phục vụ cho chính bản thân và gia đình và là tấm gương cho con cháu noi theo, hưởng ứng việc học tập suốt đời, học để có nghề nghiệp, học để có tri thức, học để có cuộc sống tốt đẹp hơn…

                                TTHTCĐ xã Hưng Đạo

                                CTV: Nguyễn Thị Nhung