Xuất bản thông tin

Phong trào văn hóa văn nghệ phường Hưng Đạo

Phong trào văn hóa văn nghệ phường Hưng Đạo

Thời gian tới trung tâm HTCĐ phường Hưng Đạo tiếp tục mở thêm một số lớp tại các khu trên địa bàn để không ngừng nâng cao đời sống văn hóa tinh thần cho nhân dân trên địa bàn phường Hưng Đạo.


Căn cứ kế hoạnh số 60/KH-BCĐ ngày 29/3/2017 của ban chỉ đạo toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa thị xã Đông triều về triển khai hoạt động phong trào "Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa" thị xã Đông Triều năm 2017". Để tiếp tục nâng cao đời sống tinh thần trong nhân dân các dân tộc trên địa bàn, Ban chỉ đạo phong trào của thị xã xây dựng kế hoạch tổ chức "Liên hoan văn nghệ làng khu phố năm 2017".

          Thi đua lập thành tích chào mừng kỉ niệm các ngày lễ lớn của đất nước và địa phương thiết thực chào mừng Lễ hội truyền thống đền An Sinh năm 2017. Đồng thời đây là một hoạt động nhằm  phát triển kĩ năng biểu diễn sân khấu cũng như kĩ năng âm nhạc, duy trì và phát triển các loại hình VHNT quần chúng trên địa bàn, cho nên vừa qua trung tâm học tập cộng đồng phường Hưng Đạo đã mở tám lớp tại tám khu của phường Hưng tại tám nhà văn hóa của tám khu phố. Qua thời gian tập luyện các học viên đã lĩnh hội được những kiến thức nhất định góp phần vào phục vụ cho các phong trào VHVN tại địa phương. Đặc biệt, học viên ở khu Mễ Xá 3 đã nỗ lực rèn luyện, học tập tích cực đều đặn vào các buổi tối. Cho nên một số tiết mục xuất sắc của khu Mễ Xá 3 đã được lãnh đạo thị xã Đông Triều trưng dụng để  biểu diễn phục vụ tại hội nghị "Tổng kết phong trào nông dân thi đua sản xuất kinh doanh giỏi gian đoạn 2014-2017 tại trung tâm hội nghị thị xã Đông Triều ngày 12/9/2017.

 

Ông Hà Hải Dương - Chủ tịch UBND thị xã Đông Triều về dự và chỉ đạo Hội nghị "Tổng kết phong trào nông dân thi đua SX kinh doanh giỏi giai đoạn 2014-2017

Lớp học văn nghệ buổi tối khu Mễ Xá 3

Tiết mục biểu diễn chúc mừng hội nghị

Tiết mục biểu diễn chúc mừng hội nghị

 

Tiết mục biểu diễn chúc mừng hội nghị

          Qua thời gian tập luyện và biểu diễn trên đã mang rất nhiều ý nghĩa thiết thực đối với đời sống tinh thần trong nhân dân cũng như đối với công tác chính trị của địa phương, thời gian tới trung tâm HTCĐ tiếp tục mở thêm một số lớp tại các khu trên địa bàn để không ngừng nâng cao đời sống văn hóa tinh thần cho nhân dân trên địa bàn phường Hưng Đạo.

TTHTCĐ phường Hưng Đạo