Xuất bản thông tin

Kỷ niệm 25 năm ngày Quốc tế Người cao tuổi của phường Hưng Đạo (1/10/1991 – 1/10/2016)

Kỷ niệm 25 năm ngày Quốc tế Người cao tuổi của phường Hưng Đạo (1/10/1991 – 1/10/2016)

NCT phường Hưng Đạo luôn luôn tin tưởng vào sự lãnh đạo của Đảng, chính quyền địa phương, chung sức, chung lòng củng cả hệ thống chính trị xây dựng quê hương Hưng Đạo ngày càng giàu mạnh, công bằng, văn minh.


 

          Thực hiện Kế hoạch số 21/KH-NCT ngày 30 tháng 8 năm 2016 của Ban đại diện NCT thị xã Đông Triều về việc tổ chức Kỷ niệm 25 năm ngày Quốc tế Người cao tuổi (1/10/1991 – 1/10/2016). Sáng ngày 01 tháng 10 năm 2016, tại Hội trường UBND phường Hưng Đạo đã diễn ra Lễ kỷ niệm 25 năm ngày Quốc tế Người cao tuổi. Đến dự và chỉ đạo buổi Lễ có đồng chí Vương Văn Thuần - Bí thư Đảng ủy - chủ tịch UBND phường. các ông bà thường trực Đảng ủy, TT HĐND, UBND. UB MTTQ, các ba ngành, đoàn thể, các ông bà nguyên là Chủ tịch hội NCT qua các thời kỳ, các đồng chí bí thư chi bộ, trưởng khu, Ban chủ nhiệm CLB Vui khỏe, hội viên Hội NCT và 97 NCT ở độ tuổi 70, 75, 80, 85 được mừng thọ cấp phường, cấp thị xã năm 2016.

 

Quang cảnh buổi lễ

 

Bà Đặng Thị Luyến - Chủ tịch Hội NCT phát biểu tại buổi Lễ

 

            Quyết định của Liên hiệp quốc lấy ngày 01/10 hàng năm là ngày Quốc tế NCT phù hợp với truyền thống "Kính lão trọng thọ" của dân tộc Việt Nam, với tư tưởng của Bác Hồ, quan điểm của Đảng ta. Sau khi nhận được thông báo của Liên hiệp quốc ngày 1/10/1991, Chủ tịch Hội đồng Nhà nước(nay là Chủ tịch nước) Võ Chí Công đã ra lời kêu gọi đồng bào cả nước nhiệt liệt hưởng ứng quyết định của đại Hội đồng Liên hiệp quốc và khẳng định "Chăm sóc và phát huy vai trò NCT là chính sách rất quan trọng và nhất quán của Đảng và Nhà nước ta".

            Ngày 17 tháng 9 năm 1992, Chủ tịch Hội đồng bộ trưởng(nay là Thủ tướng Chính phủ) ra chỉ thị số 332 về việc tổ chức ngày Quốc tế NCT, chỉ ra những việc các ngành, các cấp, các cơ quan đoàn thể phải làm trong dịp ngày Quốc tế NCT 1/10 hàng năm. Trong đó, đã xác định "Ngày Quốc tế NCT cần được tổ chức tốt, có sự chỉ đạo của các cơ quan Nhà nước, các đoàn thể nhân dân, dưới sự chỉ đạo của các cấp Ủy Đảng". Bác Hồ, Đảng và Nhà nước ta luôn quan tâm đến việc chăm sóc và phát huy vai trò NCT. Tháng 6/1941, trong lời hiệu triệu đoàn kết của các bậc phụ lão, Bác Hồ viết "Trách nhiệm của các vị phụ lão chúng ta đối với nhiệm vụ đất nước thật là trọng đại: Đất nước hưng thịnh do phụ lão gây dựng, đất nước tồn tại do phụ lão giúp sức, nước bị mất phụ lão cứu giúp, nước suy sụp phụ lão phù trì. Nước nhà hưng, suy, tồn, vong phụ lão đều gánh trách nhiệm nặng nề… Nước nhà lo, các cụ cùng phải lo. Nước nhà vui, các cụ cùng được vui".

          Từ năm 2011 đến nay Hội NCT phường Hưng Đạo đã phối hợp tổ chức chúc thọ được 629 người cao tuổi. Đảng và Nhà nước, cấp Ủy Đảng, chính quyền, sự phối hợp của MTTQ và các ban ngành, đoàn thể đã luôn quan tâm, chăm lo tới nguyện vọng và lợi ích chính đáng của NCT, phát huy tích cực vai trò NCT trong mọi lĩnh vực của cuộc sống, trong công cuộc xây dựng Nông thôn mới. NCT phường Hưng Đạo luôn luôn tin tưởng vào sự lãnh đạo của Đảng, chính quyền địa phương, chung sức, chung lòng củng cả hệ thống chính trị xây dựng quê hương Hưng Đạo ngày càng giàu mạnh, công bằng, văn minh.

 

Nguyễn Thị Nhung - TTHTCĐ phường Hưng Đạo