Bạn hãy bấm vào đây để cho phép xem Clip này.
Tin tức

HỘI NGHỊ HỌP MẶT ĐẢNG VIÊN THEO QUY ĐỊNH SỐ 76-QĐ NGÀY 15/06/2000 CỦA BỘ CHÍNH TRỊ TRÊN ĐỊA BÀN PHƯỜNG NĂM 2018 

Sáng nay tại hội trường UBND phường Hưng Đạo đã diễn ra hội nghi họp mặt đảng viên theo quy định số 76-QĐ/TW ngày 15/6/2000 của Bộ Chính trị Quy định "Về việc Đảng viên đang công tác ở các cơ quan, doanh nghiệp, đơn vị sự nghiệp thường xuyên giữ mối liên hệ với Chi uỷ, Đảng uỷ phường và gương mẫu thực hiện nghĩa vụ nơi cư trú";

Công khai hóa về Trung tâm
Ảnh sự kiện
Video clip
Bạn hãy bấm vào đây để cho phép xem Clip này.
Bài hát yêu thích
Bạn hãy bấm vào đây để cho phép xem Clip này.